Verpleging en verzorging in eigen omgeving 2020

Verpleging en verzorging thuis houdt bijvoorbeeld in dat een wijkverpleegkundige je komt wassen of je een injectie geeft. Vaak vergoeden we deze zorg rechtstreeks aan de organisatie van de wijkverpleegkundige. Je kunt ook de verpleging en verzorging zelf inkopen via een PGB verpleging en verzorging

Wat krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering?

Je hebt recht op vergoeding van verpleging (thuiszorg of wijkverpleging) in je eigen woonomgeving. Dit valt niet onder het eigen risico. 

Ben je jonger dan 18 jaar? Ook dan heb je recht op vergoeding van verpleging en verzorging. Op de website Rijksoverheid.nl lees je waar je terecht kunt voor ondersteuning bij de persoonlijke verzorging thuis.

Wat krijg je niet vergoed?

Je hebt geen recht op verpleging en verzorging vanuit de Basisverzekering als je al vanuit de Wet Langdurige Zorg verpleging en verzorging ontvangt.

Heb je een verwijzing nodig

Denk je verpleging of verzorging nodig te hebben? Neem dan zelf contact op met een wijkverpleegkundige. Samen bepalen jullie of je bepaalde zorg nodig hebt.

Vertelt een medisch specialist jou dat je verpleging nodig hebt? Dan moet deze een uitvoeringsverzoek ‘Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie’ aan de zorgaanbieder hebben gedaan.

Heb je toestemming nodig

Ga je naar een aanbieder waar wij geen contract mee hebben? Dan moet je vooraf toestemming vragen aan Anderzorg. Zonder toestemming kun je geen rekeningen (nota’s) declareren bij Anderzorg. Je vraagt toestemming aan met het digitale formulier Wijkverpleging.

Tip: vul dit formulier samen met je verpleegkundige in.

Vraag toestemming aan

Voorwaarden voor vergoeding

  • Je hebt een indicatie voor verpleging en verzorging. Deze is vastgesteld door een HBO-wijkverpleegkundige. De indicatie voldoet aan de normen die de beroepsvereniging van wijkverpleegkundigen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) daarvoor heeft opgesteld.
  • Er is een zorgplan met de aard, omvang en duur van de zorg en het doel dat daarmee bereikt gaat worden. Het zorgplan is opgesteld door een HBO-wijkverpleegkundige (niveau 5) en moet ondertekend zijn door jouzelf en de HBO-wijkverpleegkundige.
  • De zorg wordt uitgevoerd door een verpleegkundige of verzorgende met opleidingsniveau 3, in dienst van een thuiszorgorganisatie of werkzaam als ZZP'er (met KiWa keurmerk ZZP’er Zorg). Heb je verpleegkundige zorg nodig in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist? Dan is het nodig dat de verpleegkundige in dienst is van een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum), een revalidatie-instelling of een instelling die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is toegelaten voor verpleging (thuiszorgorganisatie).
  • Let op: Je hebt vooraf toestemming van Anderzorg nodig als je naar een zorgaanbieder gaat waar we geen contract mee hebben. Je vindt het digitale toestemmingsformulier op deze pagina.

Waar kun je terecht

In de Zorgvinder vind je de door Anderzorg gecontracteerde organisaties op het gebied van wijkverpleging of -verzorging.

Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je kosten vergoed tot een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd. Je hebt dan vooraf toestemming nodig. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Lijst met maximum tarieven voor wijkverpleging

Denk je verpleging en verzorging nodig te hebben? Neem dan zelf contact op met een wijkverpleegkundige. Die bepaalt samen met jou of je bepaalde zorg nodig hebt. Heb je echter verpleging en verzorging nodig in opdracht, en onder verantwoordelijkheid, van een medisch specialist, dan moet deze een uitvoeringsverzoek ‘Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie’ aan de zorgaanbieder hebben gedaan. In dat verzoek moeten de omvang, de frequentie en de duur van de verpleegkundige handeling zijn opgenomen.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina's is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van Anderzorg Basis en Anderzorg Compact. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.