Vervoer per ambulance 2018

Er zijn twee soorten ambulancevervoer: spoedvervoer (meestal aangemeld via 112) en besteld vervoer. De ambulancezorg wordt gedaan door verpleegkundigen en chauffeurs die daarvoor speciaal zijn opgeleid.

Je hebt recht op vergoeding van kosten van:
  • vervoer naar een zorgverlener of instelling om zorg te krijgen. Deze zorg moet geheel of gedeeltelijk verzekerd zijn in de Basisverzekering,
  • vervoer naar een instelling waar je geheel of gedeeltelijk ten laste van de WLZ zal gaan verblijven,
  • vervoer vanuit een WLZ-instelling naar een zorgverlener of instelling voor onderzoek of behandeling dat geheel of gedeeltelijk ten laste komt van de WLZ,
  • vervoer vanuit een WLZ-instelling naar een zorgverlener of instelling voor het aanmeten en passen van een prothese, die geheel of gedeeltelijk verzekerd is in de WLZ,
  • vervoer naar je woning of, als je daar niet de nodige verzorging kunt krijgen, naar een andere woning als je komt van een van de zorgverleners of instellingen als hierboven bedoeld.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen eigen bijdrage.

Eigen risico

Voor de vergoeding uit de Basisverzekering geldt het eigen risico. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets. 

Ambulancevervoer wordt verleend door een door de provincie aangewezen vergunninghouder.

Je hebt alleen recht op vergoeding van kosten van vervoer per ambulance als je een schriftelijke verwijzing hebt van je huisarts, medisch specialist, verpleeghuisarts, of arts voor verstandelijk gehandicapten, behalve als er sprake is van spoedeisend ambulancevervoer.
Je hebt alleen recht op vergoeding van kosten van vervoer per helikopter als je een schriftelijke verwijzing hebt van de Centrale Post Ambulance (CPA) of een centrum voor neonatale en kinderchirurgische intensieve zorg, behalve als er sprake is van spoedeisend vervoer per helikopter.
 

Heb je een indicatie nodig?

Het vervoer moet geïndiceerd zijn door de behandelend arts.

  • Het recht op vergoeding van kosten van ambulancevervoer is beperkt tot een afstand van maximaal 200 kilometer enkele reis.
  • Als Anderzorg je toestemming geeft naar een bepaalde persoon of instelling te gaan, geldt de beperking van 200 kilometer niet.
  • Je hebt geen recht op vergoeding van kosten van ambulancevervoer in verband met zorg gedurende een dagdeel in een WLZ-instelling.

Nee, je hoeft geen toestemming te vragen.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.