Zintuiglijke gehandicaptenzorg 2018

Heb je een visuele beperking, bijvoorbeeld een oogaandoening of doofblindheid? Heb je een auditieve beperking, oftewel ben je doof of slechthorend? Of heb je een taalontwikkelingsstoornis? Dan kan je gebruikmaken van multidisciplinaire zorg. Vanaf 1 januari 2015 wordt de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking door je zorgverzekeraar (voor jou dus Anderzorg) geregeld. Voor begeleiding of dagbesteding ga je naar de gemeente waarin je woont.

Behandelingen die je leren omgaan met je beperking of die je beperking (deels) opheffen, vallen binnen de Zorgverzekeringswet. Het doel van de behandeling is dat je zo zelfstandig mogelijk functioneert. De behandeling richt zich daarom ook vaak op de mensen om je heen. Het is mogelijk dat je ouders of verzorgers, je kinderen of andere mensen om je heen vaardigheden aangeleerd krijgen die jou zullen helpen bij je beperkingen. Deze zorg wordt ook vergoed vanuit de Basisverzekering.

Je hebt recht op vergoeding van multidisciplinaire zorg, oftewel zorg waarbij verschillende specialisten betrokken zijn, wanneer je:
  • een visuele beperking hebt (je bent blind of slechtziend)
  • een auditieve beperking hebt (je bent doof of slechthorend)
  • een communicatieve beperking hebt (ernstige moeilijkheden met spraak/taal) als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis en je jonger bent dan 23 jaar
  • daarnaast ook niet in een instelling woont

De zorg die je krijgt

Deze zorg heeft als doel; je zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Hierbij gaat het gericht om het leren omgaan met je beperking, het opheffen van je beperking of het compenseren van je beperking. De zorg bestaat uit: diagnostisch onderzoek en interventies gericht op psychisch leren omgaan met je handicap. Daarnaast bestaat de zorg uit het opheffen of compenseren van je beperking en daarmee je zelfredzaamheid vergroten.

Andere audiologische of visuele zorg

Behandelingen die gericht zijn op geheel of gedeeltelijk herstel van een zintuigelijke aandoening, worden veelal vergoed uit de Basisverzekering. Dit is zorg waarbij specialisten met chirurgische ingrepen aan oog- en gehoororganen en het implanteren van cochleaire implantaten, logopedie, ergotherapie en audiologisch hulpmiddelen of bijzondere optische hulpmiddelen. Wil je meer weten over deze vergoedingen, bekijk dan de vergoedingenpagina’s over deze specifieke onderwerpen.

Eigen risico

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan geldt er geen eigen risico.
Ben je 18 jaar of ouder? Dan geldt het wettelijke eigen risico van € 385,- per kalenderjaar. Heb je dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaal je niets. Als je ouders of verzorgenden, je kinderen of andere mensen om je heen vaardigheden aangeleerd krijgen die jou helpen bij je beperkingen, dan vallen deze kosten onder jouw verzekering.

Je kunt voor zintuiglijk gehandicaptenzorg naar een instelling die is toegelaten conform de WTZi voor het verlenen van zintuiglijk gehandicaptenzorg en waar een GZ-psycholoog hoofdbehandelaar is. In het geval van een visuele beperking mag de hoofdbehandelaar ook een oogarts zijn. In de Zorgvinder vind je de instellingen waar Anderzorg contractafspraken mee heeft.

Als je kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft gesloten, krijg je de kosten tot een maximum van 65% van het bedrag dat Anderzorg gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

LET OP: ga je naar een zorgaanbieder die niet door Anderzorg is gecontracteerd? Dan heb je vooraf toestemming nodig van Anderzorg. Stuur in dat geval je aanvraag, je schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder.

Als het gaat om de behandeling van een visuele beperking heb je een verwijzing nodig van een medisch specialist (oogarts). Die moet op grond van de evidence based NOG-richtlijn Visusstoornissen, revalidatie vaststellen dat er sprake is van een visuele beperking. Als het gaat om de behandeling van een auditieve of communicatieve beperking heb je een verwijzing nodig van een klinisch fysicus audioloog van het audiologisch centrum of een arts die op grond van de toepasselijke FENAC-richtlijnen. Die moet vaststellen dat er sprake is van een auditieve en/of communicatieve beperking.

LET OP: ondersteuning bij maatschappelijk functioneren en de complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doof-blinden en volwassen pre linguaal doven valt niet onder de zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Zie ook:

  • Hoortoestellen en ruismaskers
  • Blindengeleidehond 
  • Audiologische hulp
  • Bijzondere optische hulpmiddelen
  • Brillen en lenzen

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.