Vragen over het eigen risico

Het eigen risico is een lastig onderwerp. Dat merken we aan de vragen die aan ons worden gesteld. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen over het eigen risico voor je op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet tussen? Start dan een chatgesprek, of stuur ons een e-mail. We helpen je graag.

 • Geldt het verplicht eigen risico van € 375 ook bij kortere verzekeringsperioden dan een kalenderjaar?

  Als een verzekering in de loop van het jaar begint of eindigt, wordt het eigen risico naar evenredigheid aangepast. Dit geldt ook bij vrijwillig eigen risico.

 • Kunnen verzekerden op één zorgpolis kiezen voor verschillende bedragen vrijwillig eigen risico?

  Ja iedere verzekerde van 18 jaar en ouder kan een eigen keuze maken.

 • Kan ik het eigen risico en de eigen bijdrage ook in termijnen betalen?

 • Er wordt teveel eigen risico in rekening gebracht. Ik heb namelijk al meer betaald dan het maximale eigen risico.

  Het komt bijna niet voor dat er teveel eigen risico in rekening wordt gebracht. Bekijk je uitkeringsspecificatie in Mijn Anderzorg en je eigen bankafschriften goed. Houd rekening met de volgende situaties:

  • Het kan zijn dat er een eigen bijdrage genoemd wordt. Een eigen bijdrage is een deel dat niet wordt vergoed. Het eigen risico wordt verrekend met kosten die wel worden vergoed (vanuit de basisverzekering).
  • Het eigen risico is van toepassing op elke volwassen verzekerde.
  • Het is mogelijk dat jouw zorgaanbieder een declaratie bij ons indient die betrekking heeft op het voorgaande jaar. Als je voor dat jaar je eigen risico nog niet had bereikt, dan brengen we het eigen risico alsnog bij je in rekening.
 • Waarom ontvang ik zo laat een rekening om het eigen risico te betalen?

  Wij brengen het eigen risico in rekening zodra jouw zorgaanbieder bij ons declareert. De snelheid waarmee je een nota van ons ontvangt is dus afhankelijk van de zorgaanbieder. Soms wachten zorgaanbieders wat langer met declareren, zodat ze alles in één keer naar ons kunnen versturen.

  Een voorbeeld:
  Ziekenhuizen werken met een zogenaamde DBC (Diagnose Behandelcode). Verschillende onderdelen van een behandeling worden niet meer apart in rekening gebracht, maar na afloop van een traject (1 jaar) gedeclareerd.

 • Waarom moet ik eigen risico betalen? Deze kosten worden toch gewoon vergoed?

  De eerste €360 (in 2013 is dat €350) aan zorg uit de basisverzekering betaal je zelf. Dat is je verplicht eigen risico. De overheid stelt dit bedrag elk jaar vast en geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. Er zijn wel een aantal uitzonderingen, zoals een bezoek aan je huisarts en kosten in verband met zwangerschap. Laboratoriumkosten, medicijnen en ambulancevervoer worden wel met het eigen risico verrekend. Ook bij een zwangerschap. Het eigen risico is niet van toepassing op kosten die uit een aanvullende verzekering worden vergoed. Meer over de uitzonderingen op het eigen risico

 • Ik heb een uitkeringsspecificatie ontvangen waarop allemaal kleine bedragen staan. Deze dag ben ik nergens geweest en waarom staan al deze kleine bedragen op deze specificatie?

  De kans is groot dat er een laboratoriumonderzoek is geweest. Hiervoor hoef je op deze dag inderdaad geen instelling te hebben bezocht. Mogelijk heb je enkele dagen hiervoor een huisarts bezocht en is er bloed afgenomen of is er een wond behandeld waarvan voor de zekerheid weefsel is doorgestuurd naar het laboratorium. Ook zien we vaak dat om en nabij de datum van dit onderzoek medicijnen zijn verstrekt.

  De verschillende bedragen hebben betrekking op de verschillende onderzoeken (het bepalen van zouten, eiwitten en stofwisselingsproducten, de hormoonhuishouding, bloedstolling en afweerreacties).

 • Op mijn uitkeringsspecificatie staan twee bedragen bij 1 behandeling. Kan dat wel?

  Ja, dat kan. Diagnose en behandeling in het ziekenhuis leiden samen tot één prijs die het ziekenhuis in rekening brengt. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code: de DBC-prestatiecode. Elke DBC (diagnosebehandelingscombinatie) heeft een eigen tarief dat bestaat uit een honorariumbedrag voor de specialist (salaris) en een kostenbedrag voor het ziekenhuis (gebruik van ruimte, apparatuur, etc). Na afloop van het behandelingstraject ontvang je van ons een uitkeringsspecificatie met daarop de verrekening van het eigen risico voor het totale traject. Deze verrekening bestaat uit de 2 genoemde onderdelen.

Zie ook:

project.totop