Verdoving 2014

Bij bepaalde behandelingen kan een verdoving wenselijk of noodzakelijk zijn. Bij behandelingen die niet uitgevoerd kunnen worden zonder verdoving, zoals het trekken van tanden en kiezen, wordt de verdoving niet apart in rekening gebracht. De verdoving is dan al opgenomen in het tarief van de verrichting. Bij alle overige behandelingen, zoals bij vullingen, wordt de verdoving apart in rekening gebracht.

 • Wat wordt vergoed uit de Basisverzekering?

  Ben je 18 jaar of ouder, dan wordt verdoving niet vergoed uit de Basisverzekering. Ben je jonger dan 18 jaar? Lees dan wat je vergoed krijgt voor tandheelkunde uit de Basisverzekering

 • Wat krijg je vergoed als je een aanvullende verzekering hebt?

  Bij grotere behandelingen raden we je aan vooraf een begroting op te vragen. Zo kun je nagaan wat er vergoed wordt en welke kosten je zelf moet betalen.

  Heb jij één van de vergoedingen voor tandheelkunde afgesloten naast je Basisverzekering? Dan geldt onderstaande vergoeding:

  Tand 75% € 250 Tand 100% € 250 Tand 100% € 500
  Alle* tandheelkundige verrichtingen worden 75% vergoed tot een maximum van € 250 per kalenderjaar. Alle* tandheelkundige verrichtingen worden vergoed tot een maximum van € 250 per kalenderjaar. Alle* tandheelkundige verrichtingen worden vergoed tot een maximum van € 500 per kalenderjaar.

  *Met uitzondering van orthodontie en een niet nagekomen afspraak.

  Vergoeding vanuit de aanvullende pakketten

  Heb je het pakket Budget, Jong of Tand naast je Basisverzekering afgesloten? Dan geldt onderstaande vergoeding:

  Elke verrichting heeft een eigen code. De code en bijbehorende vergoeding vind je in de codetabel hieronder. Als een verrichting niet wordt vergoed, staat er een streepje.

  Code Beschrijving Anderzorg Budget** Anderzorg Jong Anderzorg Tand
  A10 Geleidings en/of infiltratie verdoving 75% 80% 80%
  A15 Oppervlakte verdoving 75% 80% 80%
  A20 Behandeling onder algehele narcose - - -

  **Met Anderzorg Budget krijg je een vergoeding van 75% van de kosten van de aangegeven tandheelkundige behandelingen en de bijbehorende materiaal- en techniekkosten. Deze vergoeding heeft een maximum van € 250 per kalenderjaar voor alle tandheelkundige behandelingen samen.

 • Zijn er kosten voor jou?

  Het verschil tussen het tarief van de behandeling en het bedrag dat jouw tandartsverzekering vergoedt, betaal je zelf. De tarieven voor verrichtingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij plaatsen deze tarieven zodra de NZa ze heeft gepubliceerd.

  Eigen risico

  Omdat verdoving niet vanuit de Basisverzekering wordt vergoed, geldt er geen eigen risico.

 • Waar kun je terecht?

  Je kunt naar elke tandarts, orthodontist, mondhygiënist of tandprotheticus. Alleen de kosten van een zorgaanbieder gevestigd in Nederland of de grensstreek worden vergoed. De grensstreek is tot 15 kilometer van de Nederlandse grens.

  Anderzorg sluit voor tandheelkundige behandelingen contracten met tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten. In deze contracten worden afspraken gemaakt over onder meer de kwaliteit van de behandeling en de garanties die daarbij horen. Heeft je zorgaanbieder een dergelijk contract met Anderzorg afgesloten, dan kan het zijn dat u een hogere vergoeding krijgt dan in bovenstaande tabel is vermeld. In de Zorgvinder zie je of jouw tandarts, mondhygiënist of orthodontist modules bij ons heeft afgesloten, en welke dit zijn.

 • De tandartsrekening declareren

  Je kunt in de Zorgvinder zien of jouw tandarts een declaratieovereenkomst met ons heeft. Ga je naar een zorgaanbieder die met Anderzorg een declaratieovereenkomst heeft? Dan betaalt Anderzorg direct aan de zorgaanbieder. Indien er sprake is van een eigen bijdrage dan ontvang je hiervoor van Anderzorg een rekening.

  Kies je voor een zorgaanbieder die geen declaratieovereenkomst heeft, dan betaal je de rekening eerst zelf. Je kunt deze rekening vervolgens online indienen bij Anderzorg via Mijn Anderzorg of onze handige declaratieapp.

Zie ook:

project.totop