Betalingen

Je kunt je zorgpremie, eigen risico en eigen bijdrage betalen via automatische incasso. Anderzorg schrijft jouw premie automatisch af.
Heb je onvoldoende saldo op je rekening? Dan proberen we het gewoon nog een keer. Mislukt het incasseren ook de tweede keer? Dan sturen we je een stornobrief. Maak dan zelf het bedrag zo snel mogelijk over. Betaal je niet? Dan sturen wij een acceptgiro om de zorgpremie te innen. De volgende maand betaal je de zorgpremie weer via automatische incasso. 

Let op: Eigen bijdragen en eigen risico tot en met een bedrag van €450 betaal je ook via automatische incasso. Uiteraard doen we dit niet zomaar. 14 dagen van te voren krijg je van ons bericht om welk bedrag het gaat en wanneer het van je rekening wordt geschreven. Voor bedragen boven de €450 krijg je een acceptgiro. Hier betaal je geen administratiekosten voor.
Wil je de premie op een andere manier gaan betalen? Geef dit online door via Mijn Anderzorg

Wanneer je zelf een bedrag overmaakt kan dat op rekeningnummer:

NL87 INGB 0676 4162 17
T.n.v. Anderzorg NV te Groningen
BIC-code: INGBNL2A

Overmaken maandpremie / eigen risico / eigen bijdrage
Vergeet niet je betalingskenmerk door te geven. Weet je deze niet? Vermeld dan je verzekerdennummer.

Overmaken jaarpremie
Vergeet niet je betalingskenmerk door te geven. Weet je deze niet? Vermeld dan je naam, geboortedatum en de tekst 'jaarpremie 2018'.

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin je tijdelijk in de knel komt met het betalen van je zorgpremie, het eigen risico of de eigen bijdrage. Anderzorg biedt jou de mogelijkheid om een betaalachterstand in termijnen af te lossen. Lees meer over de betalingsregeling.

Als je de premie niet betaalt of niet kunt betalen, neemt Anderzorg de volgende stappen:

  1. Anderzorg stuurt je een herinnering. Als je binnen 14 dagen alsnog de premie betaalt, blijft dit verder zonder gevolg.
  2. Betaal je niet binnen 14 dagen na deze herinnering, dan stuurt Anderzorg je een aanmaning.
  3. Als je binnen 14 dagen deze aanmaning alsnog betaalt, blijft dit verder zonder gevolg.
  4. Betaal je niet binnen 14 dagen na deze aanmaning, dan heeft dat de volgende gevolgen:
  • Je blijft verplicht de premie te voldoen 
  • Betalingskortingen vervallen 
  • Je moet de incassokosten betalen vanwege de extra werkzaamheden van Anderzorg, zoals het sturen van een acceptgiro en de aanmaningen, en de werkzaamheden van de deurwaarder 
  • Anderzorg draagt de vordering over aan de deurwaarder. De deurwaarder brengt je hiervoor kosten en wettelijke rente in rekening

 6. Als je 6 maandpremies niet hebt betaald, kan Anderzorg op grond van de Zorgverzekeringswet jou en eventuele medeverzekerden bij het CAK aanmelden voor incasso voor de bestuursrechtelijke premie. Er wordt je dan een bestuursrechtelijke premie van 125% van de standaardpremie aangeboden. De standaardpremie is te vinden in de Wet op de zorgtoeslag. Dit bedrag wordt ingehouden op je salaris of uitkering. Lees meer op de site van het CAK - Centraal Administratie Kantoor. Tevens zal Anderzorg de aanvullende- en tandartsverzekeringen van alle verzekerden beëindigen.

Je kunt deze informatie ook vinden in de verzekeringsvoorwaarden.

Zo kun je ook betalen:

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.