Toestemming voor GGZ behandelingen

Toelichting

Kies je een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft? Dan heb je eerst schriftelijke toestemming van Anderzorg nodig voor vergoeding van specialistische zorg met opname of ambulante verslavingszorg door deze zorgaanbieder. Met dit formulier vraag je deze toestemming aan.

Let op: nieuwe bekostiging voor de GGZ in 2022

Vanaf 1 januari 2022 zal er in de GGZ op een nieuwe manier gedeclareerd worden, omdat in de GGZ in Nederland gewerkt gaat worden met registratie en declaratie van behandelingen volgens het Zorg Prestatie Model (voor meer informatie zie: https://www.zorgprestatiemodel.nl/). 

Dit betekent dat alle toestemmingsaanvragen die nu gedaan worden, geldig zijn tot uiterlijk 31-12-2021. Ook al loopt de behandeling door tot in 2022! U moet in het webformulier daarom alleen invullen welk deel van de behandeling voor het jaar 2021 wordt aangevraagd. In het behandelplan geeft u wel aan dat het om een doorlopende behandeling gaat. Ook geeft u in het behandelplan aan om hoeveel behandeldagen en minuten het in de totale behandeling gaat (dus 2021 én 2022).

Als de machtiging voor de totale behandeling wordt goedgekeurd, betekent dit dat de behandeling van start kan gaan. Maar let op: bij behandelingen die op 31-12-2021 nog niet klaar zijn, zal er vanaf 01-01-2022 nógmaals toestemming aangevraagd moeten worden voor het deel van de behandeling in 2022. Dit doen wij om te voorkomen dat de factuur die op basis van het Zorg Prestatie Model wordt ingediend, onverhoopt wordt afgekeurd.

Bij de vervolg aanvraag in 2022 is het goed om aan te geven dat het gaat om een doorlopende behandeling die eerder is goedgekeurd in 2021.

Verwijzing

Voor vergoeding van een GGZ behandeling heb je vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van je:

• huisarts,

• medisch specialist,

• arts maatschappij en gezondheid

• of je regiebehandelaar.

Kwaliteitsstatuut

Ook komt je behandeling alleen voor vergoeding in aanmerking als je zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut heeft. Een kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe de zorgaanbieder in de ggz je zorg organiseert. Controleer dit vóór de start van de behandeling.

Vergoedingen

Kies je voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Anderzorg heeft? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan deze zorgaanbieder. Blijkt achteraf dat je niet-verzekerde zorg hebt gedeclareerd? Dan worden deze kosten niet door Anderzorg vergoed. Deze kosten kunnen ook van je worden teruggevorderd.

Afhankelijk van je polis wordt (een deel van) de nota vergoed. Op de website staat bij specialistische GGZ met opname en specialistische GGZ zonder opname meer informatie over de vergoeding. Voor meer informatie en/of vragen adviseren wij je contact op te nemen met ons.

We geven toestemming op basis van je ingevulde gegevens. Daarom is het belangrijk dat je de vragen helemaal, juist en eerlijk invult. Voor sommige vragen heb je informatie nodig van je zorgaanbieder. Neem contact op met je zorgaanbieder of vul het formulier samen in.

Wat heb je nodig?

  • Behandelplan
  • Verwijsbrief
  • AGB-code
  • Kwaliteitsstatuut van je zorgaanbieder

Blijkt achteraf dat je niet alle vragen volledig, juist en naar waarheid hebt ingevuld? Dan kan je recht op vergoeding vervallen.

Alle gegevens die je invult behandelen wij vertrouwelijk en hebben geen invloed op de acceptatie van de verzekering.

Je vult deze vragenlijst gemiddeld in 10 minuten in met behulp van je behandelaar.

De datum van je aanvraag is de ingangsdatum van de toestemming (als we deze geven).

Aanvraag datum
28 november 2021

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.