Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Anderzorg voor uitvoering van de zorgverzekering (“basisverzekering”) en de aanvullende ziektekostenverzekering.

Onder Anderzorg wordt verstaan Anderzorg N.V. (basisverzekering) en Menzis N.V. (aanvullende ziektekostenverzekering). Anderzorg maakt onderdeel uit van de Menzis Groep. Onder Menzis Groep wordt verstaan: de economische eenheid waarin alle rechtspersonen en vennootschappen die onderdeel uitmaken van of verbonden zijn aan de Coöperatie Menzis U.A., organisatorisch zijn verbonden.

Anderzorg gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en wil je in dit statement uitleg geven over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat zij de wettelijke regels op de juiste wijze nakomen, hebben zij hierover gezamenlijke gedragsregels opgenomen in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars. Je kunt de huidige Gedragscode hier vinden. Een van de wettelijke privacyregels is de verplichting om transparant te zijn over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van klanten. Zorgverzekeraars doen dit in de vorm van dit privacy statement.

In dit privacy statement worden de volgende vragen beantwoord:

  • Dit privacy statement kan wijzigen.

Datum van de laatste wijziging:
Wageningen, 12 november 2021