Toestemming aanvragen

Wil je toestemming voor de vergoeding van een behandeling aanvragen? Dat kan vaak met een online formulier.

Machtiging afgeven

Wil je een ander machtigen om jouw zorgverzekeringszaken te regelen? Dat kan met het toestemmingsformulier. Hierop kun je aangeven welke gegevens je precies met diegene wilt delen en of die ook de correspondentie overneemt.

Formulier downloaden