Fysiotherapie 

Wil je je verzekeren voor Fysiotherapie? Kies Anderzorg Extra of voor een aanvullende verzekering Fysiotherapie. Lees hieronder wat je vergoed krijgt en sluit direct af.

Aanvullende verzekering

Anderzorg Extra

16,05

  • Vrije behandelingen fysiotherapie6x
  • Anticonceptie100%
  • Alternatieve zorg€ 200

Verzeker extra zorg die de Basisverzekering niet dekt. Bijvoorbeeld alternatieve zorg, fysiotherapie, sportmedisch advies, anticonceptie en huidzorg. 

Indien je Anderzorg Extra wilt combineren kan dit alleen met een tandverzekering.

Aanvullende verzekering

Fysiotherapie

7,55

  • Fysio zelfcheckGratis
  • Behandelingen fysiotherapie4x
  • Fysiobehandelingen na een ongeval16x
  • Behandelingen voor specifieke/chronische aandoeningen Eerste 20

Vanuit de Basisverzekering krijg je fysiotherapie vanaf 18 jaar alleen vergoed bij bepaalde aandoeningen. Met de aanvullende verzekering Fysiotherapie heb je ook in andere situaties recht op een vergoeding.

Vergoeding bij chronische aandoeningen

Ben je 18 jaar of ouder? Dan wordt fysiotherapie bij een aantal klachten of aandoeningen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de Basisverzekering, maar dan alleen bij aandoeningen en klachten die staan op de lijst met specifieke en/of chronische klachten of aandoeningen. Op de vergoeding van fysiotherapie uit de Basisverzekering is het eigen risico van toepassing. Alleen als je jonger dan 18 bent worden ook de eerste 20 behandelingen vergoed uit de Basisverzekering.

Welke specifieke en/of chronische aandoeningen worden er bedoeld? Dit is een lijst van ministerie van VWS die is opgenomen in bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering

Lijst met aandoeningen