Betalingen

Je kunt je zorgpremie op verschillende manieren betalen. Deze vind je hieronder. Lukt het niet om je premie te betalen? Dan kun je een betalingsregeling aanvragen.
Je kunt je zorgpremie, eigen risico en eigen bijdrage betalen via automatische incasso of een (digitale) acceptgiro. In Mijn Anderzorg kan je gemakkelijk aangeven wat jouw voorkeur heeft.
 • Automatische incasso: Anderzorg schrijft jouw premie automatisch af. Heb je onvoldoende saldo op je rekening? Dan sturen wij een acceptgiro om de zorgpremie te innen. De volgende maand betaal je de zorgpremie weer via automatische incasso.
  Let op: Eigen bijdragen en eigen risico tot en met een bedrag van € 450 betaal je ook via automatische incasso. Uiteraard doen we dit niet zomaar. 14 dagen van te voren krijg je van ons bericht om welk bedrag het gaat en wanneer het van je rekening wordt geschreven. Voor bedragen boven de € 450 krijg je een acceptgiro. Hier betaal je geen administratiekosten voor.
 • (Digitale) acceptgiro: Anderzorg stuurt jou iedere maand een acceptgiro toe. Afhankelijk van je keuze gebeurt dit via post of per e-mail.
  Als je de premie en/of eigen risico per acceptgiro betaalt, zijn hier kosten aan verbonden. Voor elke papieren acceptgiro berekenen we € 1,50 administratiekosten. Tip: stap over naar automatische incasso of digitale acceptgiro, dan betaal je geen administratiekosten! Dit kun je zelf regelen in Mijn Anderzorg.
Wil je de premie op een andere manier gaan betalen? Geef dit online door via Mijn Anderzorg

Je kunt er ook voor kiezen om de zorgpremie zelf over te maken. Gebruik dan de volgende gegevens:

Rekeningnummer: NL87 INGB 0676 4162 17
T.n.v. Anderzorg NV te Groningen
BIC-code: INGBNL2A

Overmaken maandpremie / eigen risico / eigen bijdrage
Vergeet niet je betalingskenmerk door te geven. Weet je deze niet? Vermeld dan je verzekerdennummer.

Overmaken jaarpremie
Vergeet niet je betalingskenmerk door te geven. Weet je deze niet? Vermeld dan je naam, geboortedatum en de tekst 'jaarpremie 2017'.

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin je tijdelijk in de knel komt met het betalen van je zorgpremie, het eigen risico of de eigen bijdrage. Anderzorg biedt jou de mogelijkheid om een betaalachterstand in termijnen af te lossen. Lees meer over de betalingsregeling.

Als je de premie niet betaalt of niet kunt betalen, neemt Anderzorg de volgende stappen:

 1. Anderzorg stuurt je een herinnering. Als je binnen 14 dagen alsnog de premie betaalt, blijft dit verder zonder gevolg.
 2. Anderzorg stuurt je een aanmaning. Betaal je niet binnen 14 dagen na deze aanmaning, dan heeft dat de volgende gevolgen:
  - Anderzorg kan de dekking van alle aanvullende- en tandartsverzekeringen schorsen. Je krijgt dan geen vergoeding meer vanaf het begin van de periode waarop de niet door jou betaalde premie betrekking heeft.
  - Je blijft verplicht de premie te voldoen.
  - Betalingskortingen vervallen.
  - Je moet incassokosten betalen, vanwege de extra werkzaamheden van Anderzorg, zoals het sturen van een acceptgiro en de aanmaningen, en de werkzaamheden van de deurwaarder.
  - Je moet wettelijke rente betalen over de totale vordering.
 3. Bij het ontstaan van een betalingsachterstand van 2 maandpremies wordt de wanbetalerswetgeving op je van toepassing. Anderzorg informeert je hierover en je kunt voor deze vordering een betalingsregeling aanvragen. Anderzorg wijst je op de mogelijkheden van schuldhulpverlening. Als je je schuld niet aflost, je maakt geen gebruik van een betalingsregeling en jouw betalingsachterstand is opgelopen tot 6 maandpremies, dan meldt Anderzorg je aan als wanbetaler bij het CAK. Vanaf die datum zal de zorgverzekeringspremie automatisch op jouw salaris, uitkering of zorgtoeslag worden ingehouden. Er wordt dan een bestuursrechtelijke premie van 130% van de gemiddelde marktpremie opgelegd. Jouw zorgverzekering loopt wel gewoon door en je houdt dus recht op verzekerde zorg. Je aanvullende verzekeringen worden stopgezet.

Incassokosten worden pas berekend nadat een vordering is overgedragen aan de deurwaarder.

Je kunt deze informatie ook vinden in de verzekeringsvoorwaarden.

Zie ook:

Zo kun je ook betalen:

Om de website van Anderzorg goed te laten werken en je de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Je geeft ons toestemming als je onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. Je kunt desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.