Eigen bijdrage

Voor sommige zorgkosten geldt een eigen bijdrage: dat is het deel van de kosten dat je zelf moet betalen.

De overheid bepaalt welke zorg wordt vergoed en wat de maximale vergoeding is. Voor zorg uit de Basisverzekering, betaal je eigen risico. Net zo lang, tot jouw eigen risico voor dat jaar op is. In bepaalde gevallen betaal je een eigen bijdrage. Het maakt hiervoor niet uit of je al boven je eigen risico zit. De eigen bijdrage staat dus los van je eigen risico. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en voor welke zorg deze geldt.

Eigen bijdrage: zo werkt het

Zo geldt voor ziekenvervoer in 2023 een wettelijke eigen bijdrage van € 113. Voor sommige hulpmiddelen geldt een maximale vergoeding. Is het hulpmiddel duurder, dan betaal je zelf het verschil. Het kan ook zijn dat je zorg gebruikt waarvoor een eigen bijdrage geldt. Je betaalt dan eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat daarna overblijft, telt mee voor het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico.

Aanvullende verzekering

Soms vergoedt Anderzorg de kosten die je zelf moet betalen vanuit de aanvullende verzekering of tandartsverzekering. Of een deel hiervan. Dat staat in de Verzekeringsvoorwaarden en het Verzekeringsreglement.