Rekenvoorbeelden eigen risico

Hoe verrekenen we een eigen bijdrage en eigen risico?

Eigen risico, hoe zit het ook alweer? Hoe wordt het berekend en wat moet je zelf betalen? We leggen het uit aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden.

Rekenvoorbeelden eigen risico en eigen bijdrage

Voorbeeld 1
Stel dat je gebruik maakt van specialistische hulp en de kosten zijn € 400. Het verplicht eigen risico is ook dit jaar weer € 385. Dit bedrag betaal je zelf.

€ 400 euro - € 385 euro = € 15

De € 15 die overblijft, vergoedt Anderzorg. Je hebt nu het volledige eigen risico voor dit jaar betaald. Je hoeft dit jaar geen verplicht eigen risico meer te betalen.

Voorbeeld 2
Stel dat je voor € 90 geneesmiddelen nodig hebt van je apotheek. Deze kosten vallen onder het verplicht eigen risico. De € 90 betaal je zelf. Je houdt nog een verplicht eigen risico over van € 295.

€ 385 - € 90 = € 295

Voorbeeld 3
Stel dat je gebruik maakt van ziekenvervoer en dat kost € 220. De wettelijke eigen bijdrage voor ziekenvervoer is € 113. Deze € 113 betaal je zelf.

€ 220 - € 113 euro wettelijke eigen bijdrage = € 107

Het bedrag dat overblijft, € 107 euro, valt binnen het verplichte eigen risico van € 385. Dus deze € 107 betaal je ook nog zelf. Je houdt dan een verplicht eigen risico over van € 278:

€ 385 - € 107 = € 278

Voorbeeld 4
Stel dat je € 90 aan geneesmiddelen krijgt. Daarna maak je nog ziekenhuiskosten van € 300. Je hebt na verrekening van de geneesmiddelen nog een eigen risico over van 295 euro.

€ 385 - € 90 = € 295

De ziekenhuiskosten zijn € 300. € 295 daarvan betaal je ook zelf. De € 5 die overblijft, vergoedt Anderzorg. Je hebt nu het hele verplichte eigen risico voor dit jaar betaald. Maak je nog meer zorgkosten dit jaar? Dan hoef je geen verplicht eigen risico meer te betalen.