Zo komt je premie tot stand & dit doen we ermee

Iedere maand betaal je een bedrag voor je zorgverzekering: premie. Maar waar is dat premiebedrag op gebaseerd? Waar gaat dit geld naartoe? En hoe zorgen wij ervoor dat je goede zorg krijgt, oftewel hoe kopen wij jouw zorg in? Allemaal terechte vragen, waar we graag een antwoord op geven.

Zo komt de premie tot stand

Onderaan de streep komt de premie van Anderzorg uit op € 1.431 per jaar, dat is dus € 119,25 per maand. Deze € 119,25 per maand is de premie zonder korting. Wanneer je kiest voor een maximaal eigen risico, krijg je ook een maximale korting en kan je zelfs uitkomen op een premie van € 97,25 per maand!

Premie Anderzorg 2022

Zoals je ziet is de basispremie van de Anderzorg Basisverzekering opgebouwd uit verschillende onderdelen. We vertellen je graag wat deze onderdelen inhouden:

Rekenpremie

Het bovenste bedrag op het schrijfbord is de rekenpremie. Elk jaar stelt de overheid de rekenpremie voor zorgverzekeraars vast. Dit is het premiebedrag dat volgens de overheid per persoon nodig is om de zorgkosten in het komende jaar te kunnen betalen. Met die rekenpremie gaan wij aan de slag om onze eigen premie te berekenen. Hierin heeft het ministerie van VWS de verwachte stijging van zorguitgaven voor 2022 opgenomen. Op deze rekenpremie baseren wij de premie voor je Basisverzekering.

Bedrijfskosten

Voor het verwerken van je declaraties, het bouwen en onderhouden van onze websites en het betalen van onze medewerkers, maken we kosten. Die bedrijfskosten berekenen we door in de premie. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat we ook jouw premie laag kunnen houden.

Overige opslagen

Het principe van de zorgverzekering is dat alle verzekerden gezamenlijk de zorgkosten betalen. Daarbij houden we er rekening mee dat een deel van de verzekerden de premie of het verplicht eigen risico niet of maar gedeeltelijk betaalt. Iedere zorgverzekeraar rekent daarvoor een kleine opslag in de premie. Winstopslag Anderzorg is onderdeel van Menzis, een coöperatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat we geen aandeelhouders hebben en niet aan winstuitkeringen of bonussen doen.

Zorgkosten stijgen

Mensen leven steeds langer. Dat is mooi, maar het betekent ook dat zij meer en vaker zorg gebruiken. De zorgkosten stijgen ook doordat er steeds meer en betere onderzoeken en behandelingen mogelijk zijn. Dit is ook zo met de ontwikkeling van nieuwe, vaak betere medicijnen. Keerzijde van deze ontwikkeling is wel dat deze nieuwe zorg of medicatie duurder is. Om de stijging van zorgkosten - en dus jouw premie - te dempen, geven we geld terug uit de reserves.

Premiebesteding Anderzorg 2022

De belangrijkste reden voor de premiestijging zijn de stijgende zorgkosten. De zorgkosten stijgen doordat de zorgvraag toeneemt, mensen gemiddeld langer leven, er ruimte moet zijn voor hogere loonkosten in de zorgsector en doordat er voortdurend betere – maar ook duurdere – geneesmiddelen en behandelmethodes komen.

Ook dit jaar kan het concern Menzis, waar Anderzorg een deel van is, een deel van haar reserves gebruiken om de stijging van de premie wat af te remmen. Om de premiestijging te beperken wordt circa 112 miljoen euro reservegeld ingezet. Mede omdat Menzis als coöperatie geen winstoogmerk heeft, kunnen wij als we voldoende reserve hebben de premiestijging op deze manier wat verlagen. Maar geld uit reserves kunnen we maar één keer inzetten en deze extra ruimte raakt door de jaren heen op.

Afgelopen jaar heeft het concern Menzis (waar Anderzorg onderdeel van is), net als andere zorgverzekeraars, financiële ondersteuning gegeven aan zorginstellingen vanwege de meerkosten of omzetderving door de coronacrisis. Dit hebben we gedaan zodat er ook na de coronacrisis goede en toegankelijke zorg is voor onze klanten.

Deze uitgaven worden echter grotendeels gecompenseerd met minder zorgkosten omdat veel zorg is uitgesteld of afgesteld. De gevolgen van corona op de kosten die we komend jaar maken is nog moeilijk te voorspellen. Wij kiezen ervoor om die onzekerheid niet mee te nemen in de berekening van onze premie voor 2022. Het risico voor hoge aanvullende kosten vanwege corona zullen wij in eerste instantie vanuit onze reserves dekken. Dat risico leggen we dus niet bij onze klanten en is dus niet in de premie 2022 verwerkt. Daarom is het coronavirus ook niet de reden dat onze premie komend jaar stijgt. Het kan wel zijn dat de gevolgen van corona volgend jaar zichtbaar worden en een rol spelen in de berekeningen voor 2023.

Nee, dat is niet mogelijk. We zien de zorgkosten in Nederland ieder jaar toenemen. De zorgkosten stijgen doordat de zorgvraag toeneemt, mensen gemiddeld langer leven, er ruimte moet zijn voor hogere loonkosten in de zorgsector en doordat er voortdurend betere – maar ook duurdere – geneesmiddelen en behandelmethodes komen.

Onze Basisverzekering wordt onder de kostprijs* aangeboden. Onze reserves worden minder, dus als er niets verandert, blijven de zorgkosten die we met z’n allen maken stijgen en dan stijgt de premie verder mee.

*Onder kostprijs betekent: door de teruggave uit onze reserves is de premie die alle verzekerden samen betalen voor de Basisverzekering niet voldoende om de geschatte zorgkosten te betalen.

Concern Menzis, waar Anderzorg onderdeel van is, is een coöperatie. Wij keren geen winst of dividend uit, want we hebben geen aandeelhouders. Als zorgverzekeraar moeten wij reserves (eigen vermogen) opbouwen om eventuele tegenslagen in zorgkosten op te vangen. Tegenslagen zoals de coronacrisis, waarbij wij het afgelopen jaar zorgaanbieders financiële ondersteuning hebben gegeven. Om het in perspectief te zetten: stel je voor dat het Menzis concern, waar Anderzorg onderdeel van is, van de éne op de andere dag ineens geen inkomsten meer zou hebben. Met de reserves die we hebben, ook al is dat op het oog nog zo veel geld, kunnen we ongeveer twee maanden de zorgkosten die onze verzekerden maken betalen. Die reservebuffer is er dus niet voor niets.

Met onze reserves voldoen we aan de strenge solvabiliteitseisen van De Nederlandse Bank en zijn daarmee een financieel gezond bedrijf. Als we méér geld in reserve hebben dan de toezichthouder van ons vraagt, dan hebben we ‘overreserve’. Dat geeft ruimte die we kunnen gebruiken om de premiestijging wat te dempen. We houden de premie zodoende zo laag mogelijk maar zetten niet alle overreserves in één klap in. We kijken ook naar de toekomst en houden rekening met de stijgende zorgkosten. Hiermee voorkomen we dat de premie het jaar erop fors stijgt.

Concern Menzis, waar Anderzorg onderdeel van is, is een coöperatie. Wij keren geen winst of dividend uit, want we hebben geen aandeelhouders. Als zorgverzekeraar moeten wij reserves (eigen vermogen) opbouwen om eventuele tegenslagen in zorgkosten op te vangen. Tegenslagen zoals de coronacrisis, waarbij wij het afgelopen jaar zorgaanbieders financiële ondersteuning hebben gegeven. Om het in perspectief te zetten: stel je voor dat concern Menzis van de éne op de andere dag ineens geen inkomsten meer zou hebben. Met de reserves die we hebben, ook al is dat op het oog nog zo veel geld, kunnen we dan ongeveer twee maanden de zorgkosten die onze verzekerden maken betalen.

Die reservebuffer is er dus niet voor niets. We voldoen hiermee aan de strenge eisen die De Nederlandse Bank van ons vraagt en zijn daarmee een financieel gezond bedrijf. Als we méér in reserve hebben dan de toezichthouder van ons vraagt, dan hebben we ‘over-reserve’. Dat geeft dan wat ruimte die we kunnen gebruiken om de premiestijging wat te dempen. We houden de premie zodoende zo laag mogelijk maar zetten niet alle over-reserves in één klap in. We kijken ook naar de toekomst en houden rekening met de stijgende zorgkosten. Hiermee voorkomen we dat de premie het jaar erop fors stijgt. Anderzorg is met het huidige niveau van de reserves een financieel gezond bedrijf.

Vergelijkers en intermediairs

Anderzorg werkt samen met een handjevol vergelijkers en ongeveer 250 intermediairs. Zij geven jou en anderen advies over onze zorgverzekeringen. De intermediairs houden ook jouw polis up to date, ze kijken naar je gezinssituatie en naar risico's die veranderd zijn en voeren eens in de zoveel tijd een check-up gesprek. In zo’n gesprek adviseren zij je eerlijk en deskundig over eventuele andere opties. Net als onze eigen medewerkers moeten vergelijkers en intermediairs zich houden aan alle eisen die de Autoriteit Financiele Markt stelt. 

Provisie

Wanneer zo'n vergelijker of intermediair je helpt en je sluit een verzekering af bij Anderzorg, dan krijgen zij provisie. Deze provisie is een percentage van de omzet die de producten opleveren. De premie die je betaalt via een intermediair of een vergelijker is dus altijd hetzelfde als de premie die je rechtstreeks bij ons betaalt. 

Daarom Anderzorg

  • Al 12 jaar één van de scherpste premies van Nederland.
  • Alles simpel geregeld in de Anderzorg app.
  • Klanten geven onze dienstverlening een 8,2*.
  • Anderzorg Flex is uniek voor #deleven

* Bron: KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2021

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.