Zo komt je premie tot stand

Iedere maand betaal je een bedrag voor je zorgverzekering: premie. Maar waar is dat premiebedrag op gebaseerd? Waar gaat dit geld naartoe? En hoe zorgen wij dat je goede zorg krijgt?

Zo komt de premie tot stand

Onderaan de streep komt de premie van Anderzorg uit op € 1.617 per jaar, dat is dus € 134,75 per maand. Deze € 134,75 per maand is de premie zonder korting. Wanneer je kiest voor een maximaal eigen risico, krijg je ook een maximale korting en kan je zelfs uitkomen op een premie van € 114,75 per maand!

Premie Anderzorg 2023

Zoals je ziet is de basispremie van de Anderzorg Basisverzekering opgebouwd uit verschillende onderdelen. We vertellen je graag wat deze onderdelen inhouden:

Rekenpremie
Het bovenste bedrag op het schrijfbord is de rekenpremie. Elk jaar stelt de overheid de rekenpremie voor zorgverzekeraars vast. Dit is het premiebedrag dat volgens de overheid per persoon nodig is om de zorgkosten in het komende jaar te kunnen betalen. Met die rekenpremie gaan wij aan de slag om onze eigen premie te berekenen. Hierin heeft het ministerie van VWS de verwachte stijging van zorguitgaven voor 2023 opgenomen. Op deze rekenpremie baseren wij de premie voor je Basisverzekering.

Bedrijfskosten
Voor het verwerken van je declaraties, het bouwen en onderhouden van onze websites en het betalen van onze medewerkers, maken we kosten. Die bedrijfskosten berekenen we door in de premie. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat we ook jouw premie laag kunnen houden.

Overige opslagen
Het principe van de zorgverzekering is dat alle verzekerden gezamenlijk de zorgkosten betalen. Daarbij houden we er rekening mee dat een deel van de verzekerden de premie of het verplicht eigen risico niet of maar gedeeltelijk betaalt. Iedere zorgverzekeraar rekent daarvoor een kleine opslag in de premie. Winstopslag Anderzorg is onderdeel van Menzis, een coöperatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat we geen aandeelhouders hebben en niet aan winstuitkeringen of bonussen doen.

Zo is de premie opgebouwd

Zorgkosten stijgen

Mensen leven steeds langer. Dat is mooi, maar het betekent ook dat zij meer en vaker zorg gebruiken. De zorgkosten stijgen ook doordat er steeds meer en betere onderzoeken en behandelingen mogelijk zijn. Dit is ook zo met de ontwikkeling van nieuwe, vaak betere medicijnen. Keerzijde van deze ontwikkeling is wel dat deze nieuwe zorg of medicatie duurder is. Om de stijging van zorgkosten - en dus jouw premie - te dempen, geven we geld terug uit de reserves.

Vragen over de premie:

Vergelijkers en intermediairs

Anderzorg werkt samen met een handjevol vergelijkers en ongeveer 250 intermediairs. Zij geven jou en anderen advies over onze zorgverzekeringen. De intermediairs houden ook jouw polis up to date, ze kijken naar je gezinssituatie en naar risico's die veranderd zijn en voeren eens in de zoveel tijd een check-up gesprek. In zo’n gesprek adviseren zij je eerlijk en deskundig over eventuele andere opties. Net als onze eigen medewerkers moeten vergelijkers en intermediairs zich houden aan alle eisen die de Autoriteit Financiele Markt stelt.

Provisie

Wanneer zo'n vergelijker of intermediair je helpt en je sluit een verzekering af bij Anderzorg, dan krijgen zij provisie. Deze provisie is een percentage van de omzet die de producten opleveren. De premie die je betaalt via een intermediair of een vergelijker is dus altijd hetzelfde als de premie die je rechtstreeks bij ons betaalt.

Daarom Anderzorg

* Bron: KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2022, MarketResponse