Verbod op akte van cessie

Wat is er veranderd?

Ga je naar een aanbieder die geen contract of betaalovereenkomst heeft met Anderzorg, dan betaal je de rekening eerst zelf en declareer je deze vervolgens bij Anderzorg. Let op: je kunt sinds 1 april 2019 geen gebruik meer maken van de akte van cessie. Voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gold 1 mei als ingangsdatum. Voor Medisch Specialistische Zorg (MSZ) gold 1 juni als ingangsdatum.

Kijk altijd vooraf of je toestemming voor de behandeling of het hulpmiddel moet vragen. Informatie hierover vind je in ons vergoedingenoverzicht. Na de behandeling of levering van het hulpmiddel, kun je de rekening bij ons declareren. We vergoeden minimaal 60% van de gemiddelde prijs die we voor de behandeling of het hulpmiddel hebben gecontracteerd.

Heb je al een akte van cessie van voor 1 april 2019 en is je behandeling gestart voor 1 april 2019, dan blijft deze geldig. Je hoeft ook niet opnieuw toestemming te vragen.

Wat is een akte van cessie?

Met een akte van cessie draag jij, de verzekerde, het recht op vergoeding door de zorgverzekeraar over aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Je zorgaanbieder kan dan, namens jou, rechtstreeks de zorg declareren bij de zorgverzekeraar. Je hoeft het bedrag niet eerst zelf te betalen. Sinds 1 april 2019 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de akte van cessie. Voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en medisch specialistische zorg was de ingangsdatum 1 mei 2019.

Waarom gaat dit veranderen?

Anderzorg koopt voor haar klanten kwalitatief goede en betaalbare zorg in. Nu en in de toekomst. We maken afspraken met zorgaanbieders op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Dit leggen we vast in een contract. Met niet-gecontracteerde zorgaanbieders hebben we deze afspraken niet. Onze klanten weten bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders vaak niet wat precies de vergoedingen zijn of wat de kwaliteit van zorg is. Als zorgverzekeraar is het onze taak om je te verwijzen naar goede en doelmatige zorg. We hebben met veel zorgaanbieders een contract. Op onze Zorgvinder vind je snel en gemakkelijk welke dit zijn.

Voordelen gecontracteerde zorg

Ga je naar een zorgaanbieder die een contract met ons heeft? Dat heeft voordelen. Er zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg en wachttijden in de zorg. De zorgaanbieder houdt zich aan de prijsafspraken die met Anderzorg zijn gemaakt en de rekening gaat direct naar Anderzorg. Je hoeft deze dus niet voor te schieten. Anderzorg contracteert veel zorgaanbieders. Je vindt ze in onze Zorgvinder.

Naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ga je naar een zorgaanbieder die geen contract met Anderzorg heeft? Dan moet je de nota zelf betalen aan de zorgaanbieder en vervolgens bij ons declareren. Bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder krijg je minimaal 60% van de rekening vergoed, afhankelijk van waar je voor verzekerd bent.

Een behandeling in het buitenland

Ben je van plan om voor een behandeling naar het buitenland te gaan? Je basisverzekering vergoedt het tarief dat in Nederland gebruikelijk is. Tarieven in het buitenland kunnen hoger zijn dan in Nederland. Dan betaal je de meerkosten zelf. Neem bij voorkeur voordat je naar het buitenland gaat contact op met ons. Dan weet je waar je aan toe bent.

Verzekeringsvoorwaarden

In de verzekeringsvoorwaarden kan bepaald zijn dat je een gedeelte zelf moet betalen als je voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kiest. Wil je precies weten hoeveel je dan zelf moet betalen? Kijk dan in je verzekeringsvoorwaarden.