Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf is een kortdurend verblijf in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je huisarts het niet verantwoord vindt om je thuis te laten blijven, maar een ziekenhuisopname niet nodig is.

Wat krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering?

Eerstelijnsverblijf wordt helemaal vergoed uit de Basisverzekering. Zo heb je ook recht op vergoeding van kosten:

  • Van de bijbehorende noodzakelijke verpleging, verzorging, paramedische zorg en geneesmiddelen. 
  • Voor een ononderbroken verblijf van maximaal 1.095 dagen. Een onderbreking van maximaal 30 dagen zien we niet als onderbreking. Maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1.095 dagen. Een onderbreking vanwege weekend- of vakantieverlof telt wel mee.

Let op: Verblijf in verband met geestelijke gezondheidszorg (GGZ-zorg) valt niet onder deze vorm van verblijf. Je leest hier meer over op de pagina 'Specialistische ggz met opname'.

Voorwaarden voor vergoeding

  • Je verblijf moet minimaal 24 uur duren.
  • Je verblijf is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg die normaal gesproken wordt gegeven door je huisarts.
  • Je hebt vooraf een schriftelijke verwijzing van je hoofdbehandelaar nodig. Twijfel je of een verblijf voor vergoeding in aanmerking komt? Neem dan even contact met ons op. We helpen je graag!

Welke kosten zijn er voor jou?

Waar kun je terecht?

Je kunt voor een eerstelijnsverblijf terecht bij zelfstandige behandelcentra, revalidatiecentra of verpleeghuizen. In de Zorgvinder hebben we de zorgaanbieders op een rijtje gezet waar Anderzorg afspraken mee heeft.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina’s is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals deze beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Mogelijk gelden uitsluitingen en beperkingen.