Ziekenvervoer

Moet je voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Als de behandeling wordt vergoed vanuit de Basisverzekering of Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz) heb je misschien recht op een vergoeding van de reiskosten. Dit vraag je van tevoren aan bij Anderzorg.

Met ziekenvervoer bedoelen we de reis met openbaar vervoer (bijvoorbeeld trein of bus), een particuliere auto of een ander vervoermiddel zoals bijvoorbeeld een taxi. Vervoer per ambulance valt niet onder ziekenvervoer.

Wat krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering

Eerst moet je een aanvraag indienen bij Anderzorg. Daarna wordt bepaald voor wie, hoe lang en in welke vorm je recht hebt op de vergoeding van de kosten van ziekenvervoer. Er zijn drie vormen van vervoer:

 • Openbaar vervoer (trein/bus/tram/metro): Heb je toestemming van Anderzorg gekregen voor openbaar vervoer? Dan kan je je reiskosten voor het openbaar vervoer declareren. Daarvoor gebruik je het declaratieformulier reiskosten. Je krijgt een vergoeding op basis van 2e klas.
  Declaratieformulier reiskosten
 • Eigen vervoer: Heb je toestemming van Anderzorg gekregen voor eigen vervoer? Dan kan je de gereden kilometers declareren. Gebruik hiervoor het declaratieformulier reiskosten. Je krijgt maximaal € 0,32 per kilometer. De afstand wordt bepaald op basis van de snelste route via de routeplanner van de ANWB. 
  Declaratieformulier reiskosten
 • (Rolstoel) taxivervoer: Heeft Anderzorg jou een brief gestuurd waarin staat dat je toestemming krijgt voor vergoeding van taxivervoer? Dan bel je met de taxivervoerder die in de brief staat. De taxivervoerder krijgt hiervan een kopie, zodat hij jou goed kan helpen. De gecontracteerde taxivervoerder declareert de kosten van het vervoer rechtsteeks bij Anderzorg.

De vergoeding is beperkt tot een afstand van maximaal 200 kilometer heen en 200 kilometer terug. Wil je vergoeding van meer kilometers, dan moet je daarvoor vooraf toestemming vragen aan Anderzorg.

Logeervergoeding

Ben je voor drie of meer aaneengesloten dagen aangewezen op ziekenvervoer, dan kan de vergoeding voor het vervoer gebruikt worden voor logeerkosten. Er geldt daarbij een vergoeding van maximaal € 77,50 per nacht. Deze vergoeding komt in plaats van de vergoeding voor de kosten van vervoer.

Voorwaarden voor vergoeding

Let op: dien altijd vooraf een aanvraag in bij Anderzorg. Pas daarna weet je voor wie, hoe lang en in welke vorm je recht hebt op de vergoeding van kosten van ziekenvervoer.

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van ziekenvervoer als je behoort tot een van de onderstaande categorieën. Daarnaast heb je recht op vervoer bij consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn. Hier heb je ook recht op als je langdurig bent aangewezen op vervoer dat tot onredelijk hoge kosten leidt. Let op: vervoer naar consulten, onderzoek en controles die plaatsvinden vóór de 1e behandeling wordt niet vergoed.

Je komt in aanmerking voor een vergoeding voor ziekenvervoer als je:

 • Voor nierdialyses naar een ziekenhuis of dialysecentrum moet.
 • Geriatrische revalidatiezorg krijgt.
 • Oncologische behandelingen met chemotherapie, radiotherapie of immuuntherapie moet ondergaan.
 • Je alleen met een rolstoel kunt verplaatsen.
 • Zo slecht ziet dat je niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.
 • Jonger dan 18 jaar bent en aangewezen bent op verzorging vanwege complexe somatische problemen of een lichamelijke handicap. Dit heet ook wel intensieve kindzorg (IKZ).
 • Valt onder de categorie geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) en vervoer nodig heeft van en naar dagbehandelingen die in een groep worden verleend en die onderdeel zijn van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking.
 • Voldoet aan de voorwaarden van de hardheidsclausule.

Toestemming

Voor vergoeding van de kosten van ziekenvervoer heb je altijd vooraf toestemming van ons nodig. Je kunt vergoeding aanvragen met het aanvraagformulier ziekenvervoer of telefonisch via 0317 492051. 

Hardheidsclausule

Ben je langdurig aangewezen op vervoer in verband met de behandeling van een ziekte of aandoening, dan kun je een beroep doen op de hardheidsclausule.

Voorwaarden van de hardheidsclausule

 • De aanvraag moet altijd schriftelijk ingediend worden met het aanvraagformulier vergoeding ziekenvervoer.
 • De aanvraag wordt beoordeeld door middel van de uniforme hardheidsclausuleformule van Zorgverzekeraars Nederland.
 • Anderzorg bepaalt óf je in aanmerking komt voor vergoeding en voor welke vorm van vervoer, dus openbaar vervoer, eigen vervoer of (rolstoel)taxivervoer.

Welke kosten zijn voor jou?

 • Eigen risico.
 • Een eigen bijdrage van € 111 per kalenderjaar.
 • Ga je naar een zorgaanbieder zonder overeenkomst met Anderzorg? Dan krijg je € 0,85 per kilometer vergoed. Voor particulier vervoer is dat € 0,32.

Waar kun je terecht?

Anderzorg heeft contracten met vervoersbedrijven. Bij welk bedrijf jij terecht kan, vertelt Anderzorg je in de toestemmingsbrief. Dit bedrijf declareert voor jou de kosten. Je mag ook naar een vervoersbedrijf zonder overeenkomst met Anderzorg. Je krijgt dan maximaal € 0,85 vergoed per beladen kilometer. De kosten voor vervoer door een niet-gecontracteerd vervoersbedrijf schiet je zelf voor en declareer je later via het declaratieformulier.

Geen toestemming van Anderzorg?

Wat kan je doen als je van Anderzorg geen toestemming hebt gekregen voor de vergoeding van ziekenvervoer?

 • Leerlingenvervoer:
  Op basis van de Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer kan je voor je kind een tegemoetkoming vervoerskosten (van/naar school) aanvragen bij jouw gemeente. Je gemeente kan je informeren over de plaatselijke regelgeving.
 • AWBZ-vervoer:
  Als je zorg ontvangt gedurende een dagdeel in een AWBZ-instelling, omvat die zorg tevens het vervoer van en naar de instelling. Hiervoor dient echter wel sprake te zijn van een medische noodzaak. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) stelt hiervoor de indicatie.
 • CVV/Regiotaxi/Wmo:
  Vervoer voor mensen met een handicap binnen de regio/gemeente naar (niet) zorg gerelateerde bestemmingen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin je woonachtig bent.
 • Valys:
  Bovenregionaal vervoer gehandicapten: vervoer voor mensen met een handicap. Je kunt er mee reizen buiten je regio/gemeente, in je vrije tijd. Dus niet om naar je werk of opleiding te gaan. Je kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin je woonachtig bent.
 • Vervoersvoorzieningen werk en middelbaar en hoger onderwijs:
  (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA): vervoer voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. Je kunt hiervoor contact opnemen met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) in de gemeente waarin je woonachtig bent.
 • Wet Sociale Werkvoorziening:
  Vervoer voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die werken onder aangepaste omstandigheden. Je kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin je woonachtig bent.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina's is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van Anderzorg Basis en Anderzorg Compact. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.