Opzeggen

Het opzeggen van je zorgverzekering kan jaarlijks tot 31 december. Je nieuwe zorgverzekering gaat dan per 1 januari in. Je hebt dan tot 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten.

In sommige gevallen kun je tussentijds opzeggen.

Wanneer kan je tussentijds opzeggen?

 • Als je op de polis staat ingeschreven als meeverzekerde en een eigen polis wil. Bijvoorbeeld in het geval van een echtscheiding of als je zelfstandig gaat wonen. Als je een verzekering hebt aangevraagd bij een andere zorgverzekeraar zeggen zij automatisch bij ons op met ingang van de 1e dag van de volgende maand.
 • Je kan je verzekering ook beëindigen als onze verzekeringsvoorwaarden in jouw nadeel wijzigen. In dat geval moet Anderzorg je opzegging binnen een maand nadat de wijziging je is meegedeeld, ontvangen hebben. Je opzegging gaat dan in op dezelfde dag als dat de wijziging ingaat. Hou er rekening mee dat je de verzekering niet kunt opzeggen als de wijziging wettelijk verplicht is!
 • Als je in militaire dienst gaat (stuur een kopie van de aanstellingsbrief van het ministerie van defensie of een kopie van je bewijs van inschrijving van de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht mee).
 • Als je naar het buitenland vertrekt.
 • Als je in het buitenland werkt (stuur een kopie van je arbeidsovereenkomst mee).
 • Als je in het buitenland woont en stopt met je werk in Nederland.
 • In verband met overlijden.

In alle andere gevallen kun je alleen per 1 januari van het volgende jaar je verzekering opzeggen. 

Wat moet je doen?

Geef je opzegging door aan onze klantenservice. 

 • Vermeld je verzekerdennummer, voor- en achternaam, telefoonnummer en adresgegevens.
 • Geef aan voor welke verzekerde(n) de opzegging geldt.
 • Geef aan welke verzekering moeten worden beëindigd
 • Als je tijdens het jaar opzegt, moet je de reden even aangeven.

 • Als je tijdens het jaar overstapt, moet je ervoor zorgen dat je niet tijdelijk onverzekerd bent!

Belangrijk voor nieuwe verzekerden

Bedenktijd voor nieuwe verzekerden
Je hebt een zorgverzekering afgesloten bij Anderzorg. Het kan zijn dat je je bedacht hebt en de zorgverzekering liever wilt stopzetten. Of misschien kloppen je gegevens niet. Stuur ons dan binnen 14 dagen nadat je je zorgpolis hebt ontvangen, een brief of e-mail. Geef daarin aan wat je wilt dat er veranderd wordt en voor welke personen dit geldt. Vermeld je naam, adres en verzekerdennummer. We zullen jouw bericht zo snel mogelijk bevestigen en verwerken.

Jouw zorgpas
Zodra je de zorgpolis hebt ontvangen, kun je de app downloaden en gebruiken. In de app vind je de zorgpas. Ook al je gegevens staan in de app, ook die van je minderjarige kinderen. Zo kun je, wanneer je zorg nodig hebt, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, altijd je zorgpas laten zien.

Ingangsdatum verzekering
De ingangsdatum van jouw verzekering kan een andere datum zijn dan je hebt aangegeven bij je aanvraag. In de Zorgverzekeringswet staan regels over wanneer de verzekering ingaat. De ingangsdatum staat op jouw (digitale) zorgpolis.

Manier van betalen
De premie en het eigen risico en/of de eigen bijdrage worden automatisch van je rekeningnummer afgeschreven. Dit rekeningnummer gebruiken we ook voor het uitbetalen van jouw declaraties.’


Als je geen volledig kalenderjaar verzekerd bent, wordt het eigen risico naar rato vastgesteld. Eventueel krijg je nog een deel van het eigen risico terugbetaald. Teveel betaalde premie wordt verrekend met de verzekeringnemer. 

Voorbeeld verrekening eigen risico:
Het eigen risico is in 2018 € 385. In de maand januari wordt je opgenomen in het ziekenhuis en betaalt het volledige eigen risico. Je beëindigt de verzekering per 1 juli 2018 in verband met emigratie. Dan krijg je de helft van het eigen risico van ons terug.

Voorbeeld verrekening premie:
Stel, in de maand december 2017 heb je premie betaald voor het daaropvolgende kalenderjaar. I.v.m. jaarbetaling had je recht op 2% korting. De netto-jaarpremie voor de Basisverzekering was daardoor €1199,52. Als je deze verzekering per 1 juli beëindigt, betalen we je 6/12 deel van €1199,52 = €599,76 terug.

Zie ook

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.