Wijziging doorgeven

Wil jij je zorgpolis digitaal ontvangen? Of je verzekering of eigen risico wijzigen? Geef het aan ons door. Ook wijzigingen in je persoonlijke situatie, zoals de geboorte van een kindje of het toevoegen van je partner op je polis kun je aan ons doorgeven. Een adreswijziging hoef je niet aan ons door te geven. Deze gegevens krijgen wij via de gemeente.

Wijzig het zelf in Mijn Anderzorg

Belangrijk voor nieuwe verzekerden

Bedenktijd voor nieuwe verzekerden
Je hebt een zorgverzekering afgesloten bij Anderzorg. Het kan zijn dat je je bedacht hebt en de zorgverzekering liever wilt stopzetten. Of misschien kloppen je gegevens niet. Stuur ons dan binnen 14 dagen nadat je je zorgpolis hebt ontvangen, een brief of e-mail. Geef daarin aan wat je wilt dat er veranderd wordt en voor welke personen dit geldt. Vermeld je naam, adres en verzekerdennummer. We zullen jouw bericht zo snel mogelijk bevestigen en verwerken.

Jouw zorgpas
Binnenkort ontvang je van ons jouw zorgpas. Iedereen die verzekerd is, krijgt zijn eigen zorgpas. Draag de zorgpas altijd bij je. Dan kun je wanneer je zorg nodig hebt, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, je zorgpas laten zien.

Ingangsdatum verzekering
De ingangsdatum van jouw verzekering kan een andere datum zijn dan je hebt aangegeven bij je aanvraag. In de Zorgverzekeringswet staan regels over wanneer de verzekering ingaat. De ingangsdatum staat op jouw (digitale) zorgpolis.

Manier van betalen
De premie en het eigen risico en/of de eigen bijdrage worden automatisch van je rekeningnummer afgeschreven. Dit rekeningnummer gebruiken we ook voor het uitbetalen van jouw declaraties.’


Adreswijziging

Verhuis je binnen Nederland? Dan hoef je je nieuwe adres niet aan ons door te geven. Geef je verhuizing wel door aan de gemeente waarin je gaat wonen. Zodra de verhuizing is verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP), krijgen wij daarvan bericht en passen we jouw gegevens aan. Je ontvangt geen nieuwe zorgpolis. Wel kun je de gewijzigde gegevens inzien via Mijn Anderzorg.

Verhuis je naar het buitenland en blijf je in Nederland werken of woon je al in het buitenland en verhuis je daar? Geef dan wel je nieuwe adres aan ons door. Dit kan gemakkelijk via WhatsApp of chat. Stop je ook met werken in Nederland? Zeg dan je zorgverzekering bij ons op.

Geboorte

Geef de geboorte van je kindje binnen vier maanden aan ons door. Dit kan gemakkelijk via Mijn Anderzorg. Je kindje krijgt na bijschrijving op jouw polis gratis dezelfde aanvullende verzekering.

Overlijden

Bij overlijden kan de verzekering van de overledene direct beëindigd worden. Dit kan niet via Mijn Anderzorg doorgegeven worden, wel via het wijzigingsformulierchat, of via telefoon. Vermeld ook de overlijdensdatum, het correspondentieadres en een nieuw rekeningnummer als het bestaande rekeningnummer is geblokkeerd.

Adoptie

Heb je een kindje geadopteerd? Geef dit dan uiterlijk binnen 4 maanden aan ons door via Mijn Anderzorg. Is het kindje al bij Anderzorg verzekerd, dan gebruik je optie "Samen op 1 polis". Is jouw kindje nog niet bij ons verzekerd, gebruik dan optie "Gezinslid bijschrijven". Vermeld bij adoptie uit het buitenland de datum dat het kindje in het buitenland aan jou is overgedragen. Vanaf die datum wordt het kindje op jouw polis bijgeschreven.

E-mailadres

Heb je een nieuw e-mailadres? Of is je mailadres nog niet bij ons bekend? Geef het aan ons door via Mijn Anderzorg.

Telefoonnummer

Heb je een nieuw telefoonnummer? Verander het in Mijn Anderzorg.

Trouwen of samenwonen

Als je gaat trouwen of samenwonen, kun je kiezen voor een gezamenlijke polis. Het bijschrijven van je partner op jouw polis kun je regelen via Mijn Anderzorg. Als je partner al bij Anderzorg verzekerd is, ga je naar optie “Samen op 1 polis”. Is je partner nog niet bij Anderzorg verzekerd, dan ga je naar optie “gezinslid bijschrijven”.

Scheiden of beëindiging samenwonen

Als je samen met je partner op één zorgpolis staat en je gaat scheiden of je stopt met samenwonen, splitsen wij de polis. Wij splitsen de polis vanaf de eerste dag van de volgende maand nadat wij de wijziging hebben ontvangen. Ga je verhuizen, dan moet je je inschrijven bij de gemeente waarin je gaat wonen. Zodra de verhuizing is verwerkt in de Basisregistratie Personen, krijgen wij daarvan bericht en passen we jouw gegevens aan. Ook als je onder een andere naam op de zorgpolis wilt staan, moet je dat aan de gemeente doorgeven. Vervolgens krijgen wij daarvan bericht en passen we jouw gegevens aan. Als je kinderen hebt, is het belangrijk dat je aan ons doorgeeft bij wie de kinderen gaan wonen. Dit kun je doen via het wijzigingsformulier.

Detentie in Nederland

Tijdens jouw detentie in Nederland wordt de zorgverzekering opgeschort. Je ontvangt in deze periode zorg van het Ministerie van Justitie. Na beëindiging van je detentieperiode word je zorgverzekering weer geactiveerd. Daarom is het belangrijk dat je ons informeert bij aanvang en beëindiging van je detentie. In beide situaties stuur je een detentieverklaring mee van het Ministerie van Justitie.

Detentie in het buitenland

Tijdens detentie in het buitenland word je zorgverzekering niet opgeschort. Je moet je zorgverzekering aanhouden zolang je volgens de Sociale Verzekeringsbank nog ingezetene van Nederland bent. De Sociale Verzekeringsbank kan bepalen vanaf welk tijdstip jouw zorgverzekering moet stoppen omdat je geen ingezetene meer bent.

Beëindiging dienstverband

Als je in het buitenland woont en in Nederland werkt, moet je in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Stop je met werken in Nederland? Dan moet je je zorgverzekering opzeggen.

Militaire dienst

Militairen kunnen zich alleen verzekeren bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Word jij militair? Zeg je verzekering dan bij ons op. Stuur een kopie mee van de aanstellingsbrief of een bewijs van inschrijving van SZVK.

Verhogen of verlagen vrijwillig eigen risico

Wijzigingen in je verzekering gaan altijd in per 1 januari van het komende jaar. Als je dus in 2016 een verandering aan ons doorgeeft, dan gaat die verandering in per 1 januari 2017. Een wijziging die je doorgeeft in 2017 gaat in per 1 januari 2018.

Aanvullende verzekering afsluiten

Wijzigingen in je verzekering gaan altijd in per 1 januari van het komende jaar. Als je dus in 2016 een verandering aan ons doorgeeft, dan gaat die verandering in per 1 januari 2017. Een wijziging die je doorgeeft in 2017 gaat in per 1 januari 2018.

Tandartsverzekering afsluiten

Wijzigingen in je verzekering gaan altijd in per 1 januari van het komende jaar. Als je dus in 2016 een verandering aan ons doorgeeft, dan gaat die verandering in per 1 januari 2017. Een wijziging die je doorgeeft in 2017 gaat in per 1 januari 2018.

Digitale zorgpolis ontvangen

Wil je jouw zorgpolis digitaal ontvangen? Dan help je mee kosten en papier te besparen. We sturen jouw zorgpolis per e-mail naar je toe. Bovendien kun je in Mijn Anderzorg altijd de meest recente versie van jouw zorgpolis downloaden. De digitale polis is ondertekend met een elektronische handtekening. Hierdoor is de zorgpolis een authentiek en rechtsgeldig document.

Belangrijk

 • Als je verandert van huisarts, tandarts of apotheek hoef je dat niet aan ons door te geven.
 • Je kunt bij Anderzorg alleen een aanvullende verzekering afsluiten als je ook een Basisverzekering afsluit.

Wat jammer dat je overweegt Anderzorg te verlaten. Je hebt er vast een goede reden voor. Toch zijn onze verzekerden over het algemeen bovengemiddeld tevreden. Ver boven het gemiddelde zelfs.

Natuurlijk zijn er situaties waardoor je ons wel moet verlaten. Maar als het niet een van die situaties betreft, kan het eigenlijk alleen maar aan ons liggen. Dus vragen we ons af:

'Wat doen we verkeerd?'

‘Mijn verzekering bij Anderzorg is te duur’

Onze premie behoort al een aantal jaren tot de laagste van het land. Heb je overwogen een hoger vrijwillig eigen risico te nemen? Daarmee verlaag je de premie aanzienlijk. Dit past vooral bij je, als je verwacht weinig zorg nodig te hebben.

Misschien heb je een aanvullende verzekering die je niet nodig hebt? De kosten voor een aanvullende verzekering komen bovenop de premie voor de (verplichte) basisverzekering. Wellicht heb je genoeg aan alleen een basisverzekering? Of een basisverzekering met bij jouw specifieke situatie passende aanvullende modules? Door modules te combineren kun je ook profiteren van combinatiekorting. 

Heb je moeten betalen voor zorg en vallen die kosten tegen? De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2017 bepaald: € 385. Dat is dus bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. Ook de vergoedingen vanuit de basisverzekering zijn bij elke verzekeraar hetzelfde.

Toegegeven: de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen verschillen per verzekeraar. Misschien sluiten de nieuwe aanvullende modules van Anderzorg beter aan bij jouw wensen? Daarmee verzeker je exact wat je nodig hebt en betaal je nooit te veel.

‘Ik ben ontevreden over de service van Anderzorg’

Dat is natuurlijk niet de bedoeling! Ondanks het feit dat we je de meeste handelingen online laten uitvoeren, is ‘service’ van het grootste belang voor Anderzorg. Die ‘online-geest’ van ons lijkt misschien soms onpersoonlijk, maar geloof ons: niets is minder waar. We luisteren naar de mening van onze verzekerden. Dus heb je een slechte ervaring gehad? Laat het ons dan weten. Misschien kunnen we er nog iets aan veranderen, voordat je opzegt.
(Overigens kun je ook altijd onze klantenservice bellen als je problemen ervaart.)

‘Ik kan bij een andere verzekeraar minder premie gaan betalen’

Weet je het zeker? Misschien heb je een collectiviteit aangeboden gekregen via je werkgever. In dat geval willen we je wijzen op onze tip-een-vriend-actie. Dit is de Anderzorg manier van collectief verzekeren. Probeer het eens, je kunt veel geld besparen!

‘Ik heb niet echt een specifieke reden om Anderzorg te verlaten’

Ok, maar dan willen we je nog wel even op de volgende handigheidjes wijzen die je bij je nieuwe zorgverzekeraar misschien niet hebt:

 • Online declareren
 • Declareren via de app
 • Wijzigingen online doorgeven
 • Contact via chat, e-mail en sociale media. 24 uur per dag, 7 dagen per week
 • En natuurlijk: de laagste premie van Nederland!

Wil je toch opzeggen?

Dat kan natuurlijk. En we zouden Anderzorg niet zijn, als we dat moeilijk zouden maken. Je kunt tot uiterlijk 31 december opzeggen. Neem voor het opzeggen van je verzekeringen contact met ons op.

Checklist beëindiging zorgverzekering

 • Vermeld je verzekerdennummer, voor- en achternaam, telefoonnummer en adresgegevens
 • Geef aan voor welke verzekerde(n) de opzegging geldt.
 • Geef aan welke verzekering moeten worden beëindigd.
 • Als je tijdens het jaar opzegt, moet je de reden even aangeven.
 • Uiterlijk 31 januari moet je een nieuwe verzekering aanvragen. Je wordt dan alsnog verzekerd vanaf 1 januari.

Goed om te weten

 • Je kunt de verzekering opzeggen als Anderzorg de voorwaarden verandert en de nieuwe voorwaarden nadelig voor je zijn. De opzegging moeten we dan ontvangen binnen 30 dagen nadat wij je over de wijziging hebben geïnformeerd.
 • Als je de Basisverzekering bij ons opzegt en de aanvullende verzekeringen wilt houden, dan mag dat. Wij brengen dan geen toeslag in rekening.
 • Als je tijdens het jaar overstapt, moet je ervoor zorgen dat je niet tijdelijk onverzekerd bent!
 • Jouw nieuwe zorgverzekeraar kan je oude verzekering via de overstapservice opzeggen. Met ingang van de 1e dag van de maand die volgt op datum van ontvangst van de aanvraag. Dit is een onderlinge afspraak tussen zorgverzekeraars.

Wanneer kan je tijdens het jaar opzeggen?

 • Als je op de polis staat ingeschreven als meeverzekerde en een eigen polis wil. Bijvoorbeeld in het geval van een echtscheiding of als je zelfstandig gaat wonen. Als je een verzekering hebt aangevraagd bij een andere zorgverzekeraar zeggen zij automatisch bij ons op met ingang van de 1e dag van de volgende maand.
 • Je kan je verzekering ook beëindigen als onze verzekeringsvoorwaarden in jouw nadeel wijzigen. In dat geval moet Anderzorg je opzegging binnen een maand nadat de wijziging je is meegedeeld, ontvangen hebben. Je opzegging gaat dan in op dezelfde dag als dat de wijziging ingaat. Hou er rekening mee dat je de verzekering niet kunt opzeggen als de wijziging wettelijk verplicht is!
 • Als je in militaire dienst gaat (stuur een kopie van de aanstellingsbrief van het ministerie van defensie of een kopie van je bewijs van inschrijving van de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht mee).
 • Als je naar het buitenland vertrekt.
 • Als je in het buitenland werkt (stuur een kopie van je arbeidsovereenkomst mee).
 • Als je in het buitenland woont en stopt met je werk in Nederland.
 • In verband met overlijden.

Verrekening premie en eigen risico

Als je geen volledig kalenderjaar verzekerd bent, wordt het eigen risico naar rato vastgesteld. Eventueel krijg je nog een deel van het eigen risico terugbetaald. Teveel betaalde premie wordt verrekend met de verzekeringnemer. 

Voorbeeld verrekening eigen risico:

Het eigen risico is in 2017 € 385. In de maand januari wordt je opgenomen in het ziekenhuis en betaalt het volledige eigen risico. Je beëindigt de verzekering per 1 juli 2017 in verband met emigratie. Dan krijg je de helft van het eigen risico van ons terug.

Voorbeeld verrekening premie:

Stel, in de maand december 2016 heb je premie betaald voor het daaropvolgende kalenderjaar. I.v.m. jaarbetaling had je recht op 2% korting. De netto-jaarpremie voor de Basisverzekering was daardoor € 102 minus 2% = € 99,96. Als je deze verzekering per 1 juli beëindigd, betalen we je 6/12 deel van € 99,96 = € 49,98 terug.

Opzeggen per 1 januari

In alle andere gevallen kun je alleen per 1 januari van het volgende jaar je verzekering opzeggen. Let op: zeg op vóór 1 januari van het volgende jaar! Sluit een nieuwe zorgverzekering af vóór 1 februari van het nieuwe jaar. Deze verzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Checklist beëindiging zorgverzekering

 • Vermeld je verzekerdennummer, voor- en achternaam, telefoonnummer en adresgegevens.
 • Geef aan voor welke verzekerde(n) de opzegging geldt.
 • Geef aan welke verzekering moeten worden beëindigd
 • Als je tijdens het jaar opzegt, moet je de reden even aangeven.

Goed om te weten

 • Je kunt de verzekering opzeggen als Anderzorg de voorwaarden verandert en de nieuwe voorwaarden nadelig voor je zijn.
 • Als je de Basisverzekering bij ons opzegt en de aanvullende verzekeringen wilt houden, dan mag dat. Wij brengen dan geen toeslag in rekening.
 • Als je tijdens het jaar overstapt, moet je ervoor zorgen dat je niet tijdelijk onverzekerd bent!
 • Jouw nieuwe zorgverzekeraar kan je oude verzekering via de overstapservice opzeggen.

Betalen per automatische incasso, digitale nota of acceptgiro

Wil je de manier waarop je premie betaalt wijzigen? Geef het aan ons door via Mijn Anderzorg.

Betaalfrequentie wijzigen

Als je de premie per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt, krijg je een korting op de premie van je zorgverzekering. Je kunt dit zelf wijzigen via Mijn Anderzorg:

 • Jaarbetaling is mogelijk vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar
 • Halfjaarbetaling vanaf het eerst volgende halfjaar
 • Kwartaalbetaling vanaf het eerst volgende kwartaal

Zie ook

Om de website van Anderzorg goed te laten werken en je de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Je geeft ons toestemming als je onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. Je kunt desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.