koffiehuis laptop vrouw
WIjzigingen doorgeven

Wil jij je zorgpolis digitaal ontvangen? Of je verzekering of eigen risico wijzigen? Geef het aan ons door. Ook wijzigingen in je persoonlijke situatie, zoals de geboorte van een kindje of het toevoegen van je partner op je polis kun je aan ons doorgeven. Een adreswijziging hoef je niet aan ons door te geven. Deze gegevens krijgen wij via de gemeente.

Wijzig het zelf in Mijn Anderzorg

Belangrijk voor nieuwe verzekerden

Bedenktijd voor nieuwe verzekerden
Je hebt een zorgverzekering afgesloten bij Anderzorg. Het kan zijn dat je je bedacht hebt en de zorgverzekering liever wilt stopzetten. Of misschien kloppen je gegevens niet. Stuur ons dan binnen 14 dagen nadat je je zorgpolis hebt ontvangen, een brief of e-mail. Geef daarin aan wat je wilt dat er veranderd wordt en voor welke personen dit geldt. Vermeld je naam, adres en verzekerdennummer. We zullen jouw bericht zo snel mogelijk bevestigen en verwerken.

Jouw zorgpas
Zodra je de zorgpolis hebt ontvangen, kun je de app downloaden en gebruiken. In de app vind je de zorgpas. Ook al je gegevens staan in de app, ook die van je minderjarige kinderen. Zo kun je, wanneer je zorg nodig hebt, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, altijd je zorgpas laten zien.

Ingangsdatum verzekering
De ingangsdatum van jouw verzekering kan een andere datum zijn dan je hebt aangegeven bij je aanvraag. In de Zorgverzekeringswet staan regels over wanneer de verzekering ingaat. De ingangsdatum staat op jouw (digitale) zorgpolis.

Manier van betalen
De premie en het eigen risico en/of de eigen bijdrage worden automatisch van je rekeningnummer afgeschreven. Dit rekeningnummer gebruiken we ook voor het uitbetalen van jouw declaraties.’


Adreswijziging

Verhuis je binnen Nederland? Dan hoef je je nieuwe adres niet aan ons door te geven. Geef je verhuizing wel door aan de gemeente waarin je gaat wonen. Zodra de verhuizing is verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP), krijgen wij daarvan bericht en passen we jouw gegevens aan. Je ontvangt geen nieuwe zorgpolis. Wel kun je de gewijzigde gegevens inzien via Mijn Anderzorg.

Verhuis je naar het buitenland en blijf je in Nederland werken of woon je al in het buitenland en verhuis je daar? Geef dan wel je nieuwe adres aan ons door. Dit kan gemakkelijk via WhatsApp of chat. Stop je ook met werken in Nederland? Zeg dan je zorgverzekering bij ons op.

Geboorte

Geef de geboorte van je kindje binnen vier maanden aan ons door. Dit kan gemakkelijk via Mijn Anderzorg. Je kindje krijgt na bijschrijving op jouw polis gratis dezelfde aanvullende verzekering.

Overlijden

Bij overlijden kan de verzekering van de overledene direct beëindigd worden. Je geeft dit door via chat of via de telefoon. Een overlijden kan niet via Mijn Anderzorg doorgegeven worden. Vermeld altijd de overlijdensdatum, het correspondentieadres en een nieuw rekeningnummer als het bestaande rekeningnummer is geblokkeerd.

Adoptie

Heb je een kindje geadopteerd? Geef dit dan uiterlijk binnen 4 maanden aan ons door via Mijn Anderzorg. Is het kindje al bij Anderzorg verzekerd, dan gebruik je optie "Samen op 1 polis". Is jouw kindje nog niet bij ons verzekerd, gebruik dan optie "Gezinslid bijschrijven". Vermeld bij adoptie uit het buitenland de datum dat het kindje in het buitenland aan jou is overgedragen. Vanaf die datum wordt het kindje op jouw polis bijgeschreven.

E-mailadres

Heb je een nieuw e-mailadres? Of is je mailadres nog niet bij ons bekend? Geef het aan ons door via Mijn Anderzorg.

Telefoonnummer

Heb je een nieuw telefoonnummer? Verander het in Mijn Anderzorg.

Trouwen of samenwonen

Als je gaat trouwen of samenwonen, kun je kiezen voor een gezamenlijke polis. Het bijschrijven van je partner op jouw polis kun je regelen via Mijn Anderzorg. Als je partner al bij Anderzorg verzekerd is, ga je naar optie “Samen op 1 polis”. Is je partner nog niet bij Anderzorg verzekerd, dan ga je naar optie “gezinslid bijschrijven”.

Scheiden of beëindiging samenwonen

Als je samen met je partner op één zorgpolis staat en je gaat scheiden of je stopt met samenwonen, splitsen wij de polis. Wij splitsen de polis vanaf de eerste dag van de volgende maand nadat wij de wijziging hebben ontvangen. Ga je verhuizen, dan moet je je inschrijven bij de gemeente waarin je gaat wonen. Zodra de verhuizing is verwerkt in de Basisregistratie Personen, krijgen wij daarvan bericht en passen we jouw gegevens aan. Ook als je onder een andere naam op de zorgpolis wilt staan, moet je dat aan de gemeente doorgeven. Vervolgens krijgen wij daarvan bericht en passen we jouw gegevens aan. Als je kinderen hebt, is het belangrijk dat je aan ons doorgeeft bij wie de kinderen gaan wonen. Dit kun je doen via het wijzigingsformulier.

Detentie in Nederland

Tijdens jouw detentie in Nederland wordt de zorgverzekering opgeschort. Je ontvangt in deze periode zorg van het Ministerie van Justitie. Na beëindiging van je detentieperiode word je zorgverzekering weer geactiveerd. Daarom is het belangrijk dat je ons informeert bij aanvang en beëindiging van je detentie. In beide situaties stuur je een detentieverklaring mee van het Ministerie van Justitie.

Detentie in het buitenland

Tijdens detentie in het buitenland word je zorgverzekering niet opgeschort. Je moet je zorgverzekering aanhouden zolang je volgens de Sociale Verzekeringsbank nog ingezetene van Nederland bent. De Sociale Verzekeringsbank kan bepalen vanaf welk tijdstip jouw zorgverzekering moet stoppen omdat je geen ingezetene meer bent.

Beëindiging dienstverband

Als je in het buitenland woont en in Nederland werkt, moet je in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Stop je met werken in Nederland? Dan moet je je zorgverzekering opzeggen.

Militaire dienst

Militairen kunnen zich alleen verzekeren bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Word jij militair? Zeg je verzekering dan bij ons op. Stuur een kopie mee van de aanstellingsbrief of een bewijs van inschrijving van SZVK.

Verhogen of verlagen vrijwillig eigen risico

Wijzigingen in je verzekering gaan altijd in per 1 januari van het komende jaar. Als je dus in 2016 een verandering aan ons doorgeeft, dan gaat die verandering in per 1 januari 2017. Een wijziging die je doorgeeft in 2017 gaat in per 1 januari 2018.

Aanvullende verzekering afsluiten

Wijzigingen in je verzekering gaan altijd in per 1 januari van het komende jaar. Als je dus in 2016 een verandering aan ons doorgeeft, dan gaat die verandering in per 1 januari 2017. Een wijziging die je doorgeeft in 2017 gaat in per 1 januari 2018.

Tandartsverzekering afsluiten

Wijzigingen in je verzekering gaan altijd in per 1 januari van het komende jaar. Als je dus in 2016 een verandering aan ons doorgeeft, dan gaat die verandering in per 1 januari 2017. Een wijziging die je doorgeeft in 2017 gaat in per 1 januari 2018.

Digitale zorgpolis ontvangen

Wil je jouw zorgpolis digitaal ontvangen? Dan help je mee kosten en papier te besparen. We sturen jouw zorgpolis per e-mail naar je toe. Bovendien kun je in Mijn Anderzorg altijd de meest recente versie van jouw zorgpolis downloaden. De digitale polis is ondertekend met een elektronische handtekening. Hierdoor is de zorgpolis een authentiek en rechtsgeldig document.

Belangrijk

  • Als je verandert van huisarts, tandarts of apotheek hoef je dat niet aan ons door te geven.
  • Je kunt bij Anderzorg alleen een aanvullende verzekering afsluiten als je ook een Basisverzekering afsluit.

Je opzegging moet uiterlijk 31 december aan ons doorgegeven zijn en gaat in per 1 januari. Je hebt dan tot 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten.

In sommige gevallen kun je tussentijds opzeggen. Check hoe je in jouw situatie kunt opzeggen.

  • Als je de Basisverzekering bij ons opzegt en de aanvullende verzekeringen wilt houden, dan mag dat. Wij brengen dan geen toeslag in rekening.

Als je geen volledig kalenderjaar verzekerd bent, wordt het eigen risico naar rato vastgesteld. Eventueel krijg je nog een deel van het eigen risico terugbetaald. Teveel betaalde premie wordt verrekend met de verzekeringnemer. 

Voorbeeld verrekening eigen risico:

Het eigen risico is in 2018 € 385. In de maand januari wordt je opgenomen in het ziekenhuis en betaalt het volledige eigen risico. Je beëindigt de verzekering per 1 juli 2018 in verband met emigratie. Dan krijg je de helft van het eigen risico van ons terug.

Voorbeeld verrekening premie:

Stel, in de maand december 2017 heb je premie betaald voor het daaropvolgende kalenderjaar. I.v.m. jaarbetaling had je recht op 2% korting. De netto-jaarpremie voor de Basisverzekering was daardoor € 102 minus 2% = € 99,96. Als je deze verzekering per 1 juli beëindigt, betalen we je 6/12 deel van € 99,96 = € 49,98 terug.

Zie ook

Op de website van Anderzorg worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om je relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Je kan desgewenst je voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vind je in onze cookiepolicy.