Fysiotherapie bij specifieke aandoening of klacht

Bij een aantal aandoeningen of klachten heb je vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding van fysiotherapie uit de Basisverzekering.

Aanvullend verzekeren

Wil je je ook verzekeren voor de eerste 20 behandelingen? Dan kun je de aanvullende verzekering Anderzorg Extra of Fysiotherapie afsluiten.

Aanvullende verzekering

Anderzorg Extra

16,05

 • Vrije behandelingen fysiotherapie6x
 • Anticonceptie100%
 • Alternatieve zorg€ 200

Verzeker extra zorg die de Basisverzekering niet dekt. Bijvoorbeeld alternatieve zorg, fysiotherapie, sportmedisch advies, anticonceptie en huidzorg. 

Indien je Anderzorg Extra wilt combineren kan dit alleen met een tandverzekering.

Aanvullende verzekering

Fysiotherapie

7,55

 • Fysio zelfcheckGratis
 • Behandelingen fysiotherapie4x
 • Fysiobehandelingen na een ongeval16x
 • Behandelingen voor specifieke/chronische aandoeningen Eerste 20

Vanuit de Basisverzekering krijg je fysiotherapie vanaf 18 jaar alleen vergoed bij bepaalde aandoeningen. Met de aanvullende verzekering Fysiotherapie heb je ook in andere situaties recht op een vergoeding.

Vergoeding bij chronische aandoeningen

Ben je 18 jaar of ouder? Dan wordt fysiotherapie bij een aantal klachten of aandoeningen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de Basisverzekering, maar dan alleen bij aandoeningen en klachten die staan op de lijst met specifieke en/of chronische klachten of aandoeningen. Op de vergoeding van fysiotherapie uit de Basisverzekering is het eigen risico van toepassing. Alleen als je jonger dan 18 bent worden ook de eerste 20 behandelingen vergoed uit de Basisverzekering.

Welke specifieke en/of chronische aandoeningen worden er bedoeld? Dit is een lijst van ministerie van VWS die is opgenomen in bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering

Lijst met aandoeningen

Vergoeding bij andere specifieke aandoeningen

Heb je etalagebenen, artrose of COPD Gold II of hoger? Dan vergoedt de basisverzekering een aantal behandelingen. Lees meer hierover op de pagina vergoeding fysiotherapie.

Voorwaarden aanvullende vergoeding*

Je hebt eenmalig recht op vergoeding van de eerste 20 behandelingen met de aanvullende verzekering Anderzorg Extra of Fysiotherapie als:

 • je therapeut een contract heeft met Anderzorg. Dit zie je in de Zorgvinder, en
 • het gaat om een aandoening of klacht die staat op de lijst met chronische aandoeningen, en
 • je tijdens de diagnose en behandeling een aanvullende verzekering bij Anderzorg hebt met een dekking voor fysiotherapie bij specifieke aandoeningen en klachten, en
 • je 18 jaar of ouder bent.

Tip: gebruik de FysioZelfCheck bij milde klachten.

*Ben je nog verzekerd met Anderzorg Jong of Budget? Dan heb je vanaf 2022 ook recht op deze vergoeding van fysiotherapie voor chronische aandoeningen.

Verwijzing

Je hebt een bewijs van de diagnose nodig. Het bewijs kan digitaal of via papier ingediend worden. De naam van de patiënt en degene die de diagnose heeft gesteld moeten hierop duidelijk staan. Ook moet de diagnose specifiek genoeg zijn om vast te stellen of het een aandoening is die op de lijst met chronische aandoeningen staat.