Fysiotherapie bij specifieke aandoening of klacht

Bij een aantal aandoeningen of klachten heb je vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding van fysiotherapie uit de Basisverzekering.

Aanvullende module

Wil je je ook verzekeren voor de eerste 20 behandelingen? Dan kun je de aanvullende module Fysiotherapie afsluiten.

Aanvullende verzekering

Fysiotherapie

7,50

  • Behandelingen fysiotherapie4
  • Fysiobehandelingen na een ongeval16
  • FysioZelfCheck-appGratis
  • Behandelingen voor specifieke aandoeningen Eerste 20

Kies de aanvullende module Fysiotherapie en krijg meer behandelingen per kalenderjaar.

Vergoeding bij chronische aandoeningen

Ben je 18 jaar of ouder? Dan wordt fysiotherapie bij een aantal klachten of aandoeningen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de Basisverzekering, maar dan alleen bij aandoeningen en klachten die staan op de lijst met specifieke en/of chronische klachten of aandoeningen. Op de vergoeding van fysiotherapie uit de Basisverzekering is het eigen risico van toepassing. Alleen als je jonger dan 18 bent worden ook de eerste 20 behandelingen vergoed uit de Basisverzekering.

Welke specifieke en/of chronische aandoeningen worden er bedoeld?
Dit is een lijst van ministerie van VWS die is opgenomen in bijlage 1 bij artikel 2.6 van het
Besluit Zorgverzekering.

Lijst met aandoeningen

Vergoeding bij andere specifieke aandoeningen

Heb je etalagebenen, artrose of COPD Gold II of hoger? Dan vergoedt de basisverzekering een aantal behandelingen. Lees meer hierover op de pagina vergoeding fysiotherapie.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering*? Dit zijn de voorwaarden

Je hebt eenmalig recht op vergoeding van de eerste 20 behandelingen met de aanvullende module Fysiotherapie als:

  • je therapeut een contract heeft met Anderzorg. Dit zie je in de Zorgvinder, en
  • het gaat om een aandoening of klacht die staat op de lijst met chronische aandoeningen, en
  • je tijdens de diagnose en behandeling een aanvullende verzekering bij Anderzorg hebt met een dekking voor fysiotherapie bij specifieke aandoeningen en klachten, en
  • je 18 jaar of ouder bent.

Tip: gebruik de FysioZelfCheck bij milde klachten.

*Ben je nog verzekerd met Anderzorg Extra, Jong of Budget? Dan heb je vanaf 2022 ook recht op deze vergoeding van fysiotherapie voor chronische aandoeningen.

Jouw vergoedingen bij Aanvullende verzekering Fysiotherapie

Verwijzing

Je hebt een bewijs van de diagnose nodig. Het bewijs kan digitaal of via papier ingediend worden. De naam van de patiƫnt en degene die de diagnose heeft gesteld moeten hierop duidelijk staan. Ook moet de diagnose specifiek genoeg zijn om vast te stellen of het een aandoening is die op de lijst met chronische aandoeningen staat.