Verzekeringsplicht Nederland

In Nederland ben je verplicht om een Basisverzekering te hebben. Bij Anderzorg sluit je makkelijk en voordelig een zorgverzekering af.

Uitzonderingen:

Woon je in Nederland? Een zorgverzekering is verplicht voor iedereen die is verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit staat in de de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit geldt niet als je:

  • Geen verblijfsvergunning hebt;
  • In het buitenland werkt voor een buitenlandse werkgever;
  • (Uitsluitend) buitenlands pensioen of uitkering uit verdragslanden krijgt;
  • Een militair in actieve dienst bent;
  • Internationale student bent zonder bijbaan in Nederland;
  • Bij de Sociale Verzekeringsbank bent aangemerkt als gemoedsbezwaarde of niet-verzekeringsplichtige.

Onoverkomelijke bezwaren tegen een zorgverzekering

Wat als je geen zorgverzekering wilt afsluiten op grond van je levensovertuiging? Dan kan de Sociale Verzekeringsbank je aanmerken als gemoedsbezwaarde. Daarvoor teken je een verklaring. Je betaalt dan geen zorgverzekeringspremie, maar draagt wel extra inkomsten- of loonbelasting af aan de Belastingdienst.

Basisverzekering

Bij Anderzorg betaal je niet veel voor je Basisverzekering. Bovendien regel je vrijwel alles snel online. Dat is Anderzorg. Zorg voor #deleven.

Nu afsluiten