Gebitsprothese

Een gebitsprothese – of kunstgebit – wordt grotendeels vergoed uit de Basisverzekering. Wel betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Maar deze wettelijke eigen bijdrage kan weer gedeeltelijk of geheel worden vergoed uit je aanvullende tandverzekering.

Let op: adviseert de zorgaanbieder implantaten waarop de prothese vastklikt? Lees dan verder op de pagina vergoeding implantologie.

Wat krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering?

Volledige gebitsprotheses worden grotendeels vergoed uit de Basisverzekering. Een volledige prothese zit los in de mond en heeft houvast aan de kaakwal. De p-code per ingreep en de bijbehorende vergoeding vind je hieronder.

Let op: onderstaande tabel laat de vergoedingen zien voor een volledige gebitsprothese. Een gedeeltelijke gebitsprothese wordt niet vergoed uit de Basisverzekering er is wel vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, kijk hiervoor verderop op deze pagina.

Code Beschrijving Vergoeding Eigen bijdrage
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak  75%  25% 
P021 Volledig kunstgebit onderkaak  75%  25% 
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak  75% 25% 
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak  75% 25% 
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit 75%  25% 
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur  75%  25% 
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting  75%  25% 
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak 75%  25% 
P045 Immediaatprothese, prothesetarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element  75%  25% 
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit  75%  25% 
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak 90% 10% 
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak 90% 10%
P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak 90% 10%
P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak  90% 10% 
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
90%  10% 
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak  90%  10% 
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak  75%  25% 

Wat krijg je vergoed vanuit de aanvullende modules?

Vergoeding van een gedeeltelijke gebitsprothese:

 • Tand 75% € 250: Alle* tandheelkundige verrichtingen worden 75% vergoed tot een maximum van € 250 per kalenderjaar.
 • Tand 75% € 500: Alle* tandheelkundige verrichtingen worden 75% vergoed tot een maximum van € 500 per kalenderjaar.

Vergoeding van de eigen bijdrage

 • Tand 75% € 250: Alle* tandheelkundige verrichtingen worden 75% vergoed tot een maximum van € 250 per kalenderjaar.
 • Tand 75% € 500: Alle* tandheelkundige verrichtingen worden 75% vergoed tot een maximum van € 500 per kalenderjaar.

*Met uitzondering van orthodontie, algehele narcose, uitwendig bleken, kaakoverzichtsfoto voor kinderen <18 jaar en niet-nagekomen afspraken. Voor tandheelkundige zorg geldt een maximumbedrag per kalenderjaar voor alle tandheelkundige behandelingen bij elkaar opgeteld.

Rekenvoorbeeld: voor het rebasen/relinen van je kunstgebit (code P01, indirect zonder randopbouw) krijg je een factuur van € 100. Daarvan betaalt Anderzorg € 90 vanuit de Basisverzekering. Zelf betaal je een wettelijke eigen bijdrage van 10% (€ 10). Heb je een aanvullende verzekering afgesloten, bijvoorbeeld Tand 75%? Dan krijg je nog eens € 7,50 vergoed. De overige € 2,50 betaal je zelf.

Heb je vooraf toestemming nodig?

Voor vergoeding van een volledige gebitsprothese uit de Basisverzekering heb je in onderstaande gevallen eerst toestemming nodig van Anderzorg:

 • Als een tandarts een volledige en uitneembare prothese voor de boven- en/of onderkaak maakt en de totale kosten (inclusief de techniekkosten) meer dan € 710 per kaak zijn.
 • Als de volledige en uitneembare prothese voor de boven- en/of onderkaak die je nu draagt, binnen 5 jaar na levering wordt vervangen. Dit geldt niet voor een immediaatprothese.
 • Als de behandeling thuis of in een instelling plaatsvindt.
 • Als je naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat.

Jouw zorgaanbieder dient een schriftelijke motivatie en een behandelplan mee te sturen.

Welke kosten zijn voor jou?

 • Voor vergoeding uit de Basisverzekering geldt het eigen risico. 
 • Het verschil tussen het tarief van de behandeling en het bedrag dat jouw tandartsverzekering vergoedt, betaal je zelf. De tarieven voor verrichtingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij plaatsen deze tarieven zodra de NZa ze heeft gepubliceerd.
 • Meestal declareert je tandarts de nota rechtstreeks bij ons. Vergoeden we niet alle kosten? Dan stuurt je tandarts je voor de niet vergoede kosten een nota. Declareert je tandarts de factuur in eerste instantie niet bij ons? Dan declareer je deze eenvoudig zelf via de Anderzorg-app of Mijn Anderzorg.

Waar kun je terecht?

Je vindt zorgaanbieders met een contract met Anderzorg in de Zorgvinder.

*De aanvullende verzekeringen Anderzorg Jong, Tand, Budget en Extra. Als je een van deze verzekeringen al eerder hebt afgesloten, geldt onderstaande vergoeding.

Voor de vergoeding van een volledige gebitsprothese uit de Basisverzekering geldt een eigen bijdrage. Alléén vanuit Anderzorg Tand is er een vergoeding van 80% van deze eigen bijdrage tot een bedrag van € 500 per jaar. Deze vergoeding geldt dus niet voor de aanvullende verzekeringen Anderzorg Jong, Budget en Extra. Het gaat om vergoedingen van de eigen bijdrage bij de volgende behandelingen: 

 • P01 - Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
 • P02 - Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
 • P03 - Frame kunstgebit, 1-4 elementen
 • P04 - Frame kunstgebit, 5-13 elementen
 • P20 - Volledig kunstgebit bovenkaak
 • P21 - Volledig kunstgebit onderkaak
 • P22 - Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
 • P23 - Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
 • P40 - Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit
 • P41 - Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
 • P42 - Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
 • P43 - Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting
 • P44 - Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak
 • P45 - Toeslag immediaat kunstgebit
 • P46 - Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit
 • P47 - Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
 • P48 - Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls
 • P49 - Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
 • P60 - Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
 • P61 - Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak
 • P62 - Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak
 • P63 - Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak
 • P64 - Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak
 • P65 - Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak
 • P66 - Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
 • P67 - Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit
 • P68 - Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
 • P69 - Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
 • P70 - Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
 • P71 - Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk per kaak
 • P72 - Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

Bij deze behandelingen kunnen techniek- en materiaalkosten berekend worden, met uitzondering van codes P42 en P67. Deze kosten worden voor hetzelfde percentage vergoed als het percentage dat wordt genoemd bij de behandeling. 

Prestatiecodes tandheelkunde

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina's is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van Anderzorg Basis en Anderzorg Compact. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.