GGZ zonder opname

Heb je vanwege psychische klachten zorg nodig van psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog? Ambulante specialistische GGZ betekent dat je regelmatig een hulpverlener bezoekt voor psychische zorg, maar wel thuis blijft wonen.

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

Wat krijg ik aanvullend vergoed?

Je vergoeding voor GGZ zonder opname; belangrijk om te weten

Waar kan ik terecht?

Je kunt terecht bij een GGZ-instelling of zelfstandig gevestigde psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Of naar de polikliniek van een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Als je naar een GGZ-instelling gaat, moet een psychiater of klinisch psycholoog hoofdbehandelaar zijn. 

De zorgaanbieder moet een kwaliteitsstatuut hebben naar voorbeeld van het model kwaliteitsstatuut GGZ van Zorginstituut Nederland. Alle gecontracteerde zorgaanbieders hebben een kwaliteitsstatuut. Je vindt ze in de Zorgvinder:

Zorgvinder

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina's is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van Anderzorg Basis en Anderzorg Compact. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.