Verloskundige zorg

Ben je in verwachting? Je kunt rekenen op verloskundige hulp en zorg. Tijdens je zwangerschap krijg je begeleiding en een controle door een verloskundige. En ook bij de bevalling krijg je natuurlijk alle zorg die nodig is.

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

Voor de bevalling

 • Zorg van je verloskundige of medisch specialist.
 • Prenatale screening inclusief voorlichting en advies, de termijnecho om de zwangerschapsduur te bepalen en de '20 weken-echo' (het structureel echoscopisch onderzoek).
 • Andere echo's, als dat medisch gezien nodig is.
 • De NIPT (niet-invasieve prenatale test), als je hiervoor een medische indicatie hebt of als uit de combinatietest een verhoogd risico blijkt op bijvoorbeeld het syndroom van Down. Lees meer hierover in het rapport van Zorginstituut Nederland.
 • Invasieve diagnostiek, zoals de vlokkentest of vruchtwaterpunctie, als je een medische indicatie of positieve uitslag op de combinatietest of NIPT hbt.
 • Een kinderwensconsult of preconceptieconsult bij de verloskundige.

Tijdens de bevalling

 • Zorg van je verloskundige, thuis en in het ziekenhuis van de medisch specialist in het ziekenhuis.
 • Met een medische indicatie wordt de bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum helemaal vergoed.
 • Heb je geen medische indicatie, maar mag je niet thuis bevallen omdat je te ver van een ziekenhuis woont? Dan wordt de bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum volledig vergoed.
 • Heb je geen medische indicatie? Dan krijg je een lagere vergoeding als je bevalt in het ziekenhuis of in een geboortecentrum.

Na de bevalling

 • Zorg van je verloskundige of medisch specialist.
 • Bij een vroeggeboorte mag de moeder tot 28 dagen na de bevalling in het ziekenhuis blijven.
 • Moet je baby na de bevalling in het ziekenhuis blijven? Dus als er sprake is van een medische indicatie. Dan mag de moeder 28 dagen (gerekend van de dag van de bevalling) bij haar kind in het ziekenhuis blijven. Houd er rekening mee dat deze kosten onder je eigen risico vallen.

Wat krijg ik aanvullend vergoed?

Je vergoeding voor verloskundige zorg; belangrijk om te weten

Waar kan ik terecht?

Je kunt terecht bij een verloskundige, een verloskundige praktijk of een huisarts die verloskundig actief is en staat ingeschreven in het 'Register Verloskunde' van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).

Als je huisarts of verloskundige laboratoriumonderzoek en functieonderzoek wil laten uitvoeren dan kun je daarvoor naar een huisartsenlaboratorium, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Voor de bevalling zelf kun je terecht in een ziekenhuis of een door Anderzorg gecontracteerd kraamhotel of geboortecentrum.

Alle door Anderzorg gecontracteerde verloskundigen en geboortecentra vind je in onze Zorgvinder.

Zorgvinder

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina's is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals beschreven in de verzekeringsvoorwaarden van Anderzorg Basis. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.