Zintuiglijke gehandicaptenzorg

Heb je een visuele of auditieve beperking? Heb je bijvoorbeeld een oogaandoening of ben je slechthorend? Dan kun je gebruikmaken van multidisciplinaire zorg, oftewel zorg waarbij verschillende specialisten betrokken zijn. De behandeling voor mensen met een zintuiglijke beperking wordt door Anderzorg geregeld. Deze vallen binnen de Zorgverzekeringswet. Voor begeleiding of dagbesteding ga je naar de gemeente waarin je woont.

Wat krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering?

Je hebt recht op vergoeding van multidisciplinaire zorg wanneer je:

  • Een visuele beperking hebt (je bent blind of slechtziend).
  • Een auditieve beperking hebt (je bent doof of slechthorend).
  • Een communicatieve beperking hebt (ernstige moeilijkheden met spraak/taal) als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis en je jonger bent dan 23 jaar.
  • Naast één van bovenstaande punten niet in een instelling woont.

Welke zorg krijg je?

Deze zorg heeft als doel je zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Hierbij gaat het gericht om het leren omgaan met je beperking, het opheffen van je beperking of het compenseren van je beperking. Diagnostisch onderzoek is daar ook onderdeel van.

Andere audiologische of visuele zorg

Behandelingen die gericht zijn op geheel of gedeeltelijk herstel van een zintuiglijke aandoening, worden veelal vergoed uit de Basisverzekering. Dit is zorg waarbij specialisten chirurgische ingrepen aan oog- en gehoororganen uitvoeren of cochleaire implantaten plaatsen. Ook logopedieergotherapie en audiologisch hulpmiddelen  of bijzondere optische hulpmiddelen vallen onder audiologische of visuele zorg.

Heb je een verwijzing nodig?

Als het gaat om de behandeling van een visuele beperking heb je een verwijzing nodig van een medisch specialist (oogarts). Bij behandeling van een auditieve of communicatieve beperking heb je een verwijzing nodig van een klinisch fysicus audioloog van het audiologisch centrum. Op basis van de FENAC-richtlijnen kan ook een dokter doorverwijzen. 

Let op
: ondersteuning bij maatschappelijk functioneren en de complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doof-blinden en volwassen pre linguaal doven valt niet onder de zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Welke kosten zijn voor jou?

  • Eigen risico als je ouder bent dan 18 jaar.
  • Ga je naar een zorgaanbieder zonder overeenkomst met Anderzorg? Dan krijg je 75% van de rekening vergoed. Hierbij geldt een maximaal tarief per behandeling. Bekijk in de lijst met maximale vergoedingen hoeveel je vergoed krijgt.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor zintuiglijk gehandicaptenzorg naar een instelling die is toegelaten conform de WTZi voor het verlenen van zintuiglijk gehandicaptenzorg en waar een GZ-psycholoog hoofdbehandelaar is. In het geval van een visuele beperking mag de hoofdbehandelaar ook een oogarts zijn. In de Zorgvinder vind je de instellingen waar Anderzorg contractafspraken mee heeft.

Zie ook:

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina's is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van Anderzorg Basis en Anderzorg Compact. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.