Medisch specialistische zorg

Onder ziekenhuiszorg vallen veel medische ingrepen en behandelingen. Denk aan laboratoriumonderzoek, of onderzoek en diagnostiek door een medisch specialist. Ook verpleging en verzorging in een ziekenhuis hoort bij deze vergoeding.

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

Wat krijg ik aanvullend vergoed?

Je vergoeding voor medisch specialistische zorg; belangrijk om te weten

Waar kan ik terecht?

In de Zorgvinder vind je de gecontracteerde medisch specialisten, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Zoek op ‘medische specialistische zorg’ of de specifieke zorg die jij nodig hebt. Bijvoorbeeld ‘dermatologie’. Voor revalidatie mag je ook naar een revalidatiecentrum.

Zorgvinder

Let op:

  • Zelfstandige behandelcentra bieden niet alle vormen van specialistische zorg.
  • Medisch specialistische zorg van een instelling die niet is toegelaten op grond van de Wet toelating zorginstellingen, wordt niet vergoed (bijvoorbeeld een privékliniek die niet is geregistreerd).

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina's is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals beschreven in de verzekeringsvoorwaarden van Anderzorg Basis. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.