Fysio- en oefentherapie

Fysiotherapie helpt je beter te bewegen. Lees welke behandelingen de Basisverzekering en de aanvullende verzekeringen precies vergoeden. Op de vergoeding van fysiotherapie uit de Basisverzekering is het eigen risico van toepassing.

Wat krijg je vergoed vanuit de Basisverzekering?

Je bent jonger dan 18 jaar 

 • De Basisverzekering vergoedt fysio- of oefentherapie bij een behandeling van een chronische aandoening die op de Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en/of oefentherapie staat. Je therapeut kan je hier meer over vertellen.
 • Staat je aandoening niet op deze lijst? Dan heb je recht op maximaal 9 behandelingen per aandoening per kalenderjaar. Is dit niet voldoende, dan vergoedt de Basisverzekering nog eens maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar.

Je bent ouder dan 18 jaar

Uit de Basisverzekering worden de eerste 20 behandelingen niet vergoed. Na 20 behandelingen krijg je een vergoeding als je aandoening op de Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en/of oefentherapie staat. Voor vergoeding van fysiotherapie uit de Basisverzekering geldt het eigen risico.

Fysio- en oefentherapie en corona

Van 18 juli 2020 tot 1 augustus 2022 hebben patiënten met ernstige COVID-19-klachten recht op herstelzorg. Herstelzorg bevat onder meer maximaal 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie tot 6 maanden na de 1e behandeling. Daarvoor is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Als het nodig is, geldt dezelfde vergoeding binnen nog eens 6 maanden. Voor deze zorg uit de Basisverzekering geldt het eigen risico.

Om recht te hebben op deze vergoeding, moeten zowel de zorgaanbieder als de patiënt meewerken aan het onderzoek naar de werkzaamheid van de behandelingen. Lees meer over deze vergoeding en de voorwaarden in de voorwaardelijke toelatingen van het Verzekeringsreglement.

Tip: heb je milde klachten? Dan kun je thuis zelf aan de slag met een oefenprogramma in de FysioZelfCheck app, als je bij ons aanvullend verzekerd bent. 

Wanneer krijg je meer vergoed vanuit de Basisverzekering?

Heb je etalagebenen, artrose of COPD Gold II of hoger? Dan vergoedt de Basisverzekering meer:

 • COPD Gold II of hoger: Je krijgt een maximaal aantal behandelingen vergoed in het 1e jaar. Dit is afhankelijk van de klasse die de huisarts of medisch specialist bepaalt. Daarna is het afhankelijk van de ernst van de COPD: 
  - Klasse A: maximaal 5 behandelingen in de eerste 12 maanden. Daarna krijg je geen behandelingen meer vergoed.*
  - Klasse B1: maximaal 27 behandelingen in de eerste 12 maanden. Daarna krijg je ieder jaar 3 behandelingen vergoed.*
  - Klasse B2, C of D: maximaal 70 behandelingen in de eerste 12 maanden. Daarna krijg je ieder jaar 52 behandelingen vergoed.*
 • * Misschien heb je recht op vergoeding uit je aanvullende verzekering.
 • Urine-incontinentie: Heb je last van urine-incontinentie en ben je 18 jaar of ouder? Dan krijg je maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed. Deze vergoeding geldt voor de volledige periode die je verzekerd bent bij Anderzorg.
 • Etalagebenen: Heb je last van claudicatio intermittens (etalagebenen)? Dan krijg je maximaal 37 behandelingen oefentherapie vergoed. Hierdoor kan in veel gevallen een operatie worden voorkomen. Voorwaarde is dat de behandelingen binnen 12 maanden plaatsvinden. Deze vergoeding geldt voor de gehele verzekeringsperiode bij Anderzorg. Je kunt naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij ClaudicatioNet.
 • Artrose: Heb je artrose aan je heupen of knieën? Dan krijg je maximaal 12 behandelingen oefentherapie vergoed. Voorwaarde is dat de behandelingen binnen 12 maanden plaatsvinden. De behandeling mag niet als voorbereiding op of nazorg van een operatie zijn.

Wat krijg je vergoed vanuit de aanvullende modules?

Met de aanvullende module Fysiotherapie heb je per kalenderjaar recht op vergoeding van:

 • 4 behandelingen fysiotherapie.
 • 16 behandelingen fysiotherapie na een ongeval
 • De eerste 20 behandelingen bij specifieke aandoeningen en klachten.

Dit maximumaantal geldt voor fysio-, oedeem- en oefentherapie, manuele therapie en bekkentherapie samen. Er geldt geen eigen risico. Ook maak je gratis gebruik van de FysioZelfCheck-app.

FysioZelfCheck-app

Heb je lichte fysieke klachten in bijvoorbeeld je rug, nek of schouders? Of lichte borstklachten omdat je corona hebt gehad? Download dan de FysioZelfCheck-app, ontwikkeld door fysiotherapeuten. Je krijgt tips en oefeningen die je thuis zelf kunt doen. Met de module Fysiotherapie of de aanvullende verzekeringen Budget en Jong*, heb je gratis toegang tot de app. Een extra service, bovenop de reguliere fysiotherapiebehandelingen.

 1. Download de app
 2. Vul de vragenlijst in
 3. Registreer om naar het oefenprogramma te gaan

Met het oefenprogramma heb je direct toegang tot instructievideo’s, vlogs en tips van fysiotherapeuten. Zijn je klachten niet met het oefenprogramma op te lossen? Dan volgt een verwijzing naar de fysiotherapeut of huisarts.

*De aanvullende verzekeringen Anderzorg Jong en Budget kun je niet meer afsluiten.

Download de app

Voorwaarden voor vergoeding

Vergoeding uit de Basisverzekering

 • Voor de vergoeding van behandeling van etalagebenen heb je een schriftelijke verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. Je fysio- of oefentherapeut moet zijn aangesloten bij ClaudicatioNet.
 • Voor de vergoeding van behandeling van Parkinson heb je een schriftelijke verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. Je fysio- of oefentherapeut moet zijn aangesloten bij ParkinsonNet.
 • De oefentherapeut Cesar/Mensendieck moet ingeschreven zijn bij het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).
 • Ook kinderfysiotherapeuten, geriatrisch-, oedeem-, manueel- of bekkentherapeuten moeten bij het CKR inschreven zijn. Zij en ook oedeem- of littekentherapeuten moeten bovendien de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ hebben.
 • Ga je naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut? Dan krijg je met Anderzorg Basis 60% van de rekening vergoed. Bij Anderzorg Compact is dat 55%. Hierbij geldt een maximum tarief per behandeling. Kijk in de lijst met maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg om te zien hoeveel je vergoed krijgt.

Vergoeding uit de aanvullende module Fysiotherapie

 • Voor de vergoeding van fysiotherapie na een ongeval heb je eerst toestemming van ons nodig. Dit moet je binnen 3 maanden na het ongeval aanvragen. Kijk voor de voorwaarden op de uitgebreide pagina over fysiotherapie na ongeval
 • Voor de vergoeding van de eerste 20 behandelingen bij specifieke aandoeningen en klachten heb je een diagnosestelling nodig. Meer informatie over de voorwaarden voor deze vergoeding vind je op de pagina over fysiotherapie bij specifieke aandoeningen of klachten
 • Je krijgt alleen vergoeding bij gecontracteerde fysiotherapeuten. Die vind je in onze Zorgvinder

Wat wordt niet vergoed?

 • Er is geen vergoeding voor behandelingen die niet als fysiotherapie of oefentherapie beschouwd worden. Denk aan het werken aan verbetering of behoud van de conditie in de vorm van medische fitness (hieronder vallen ook fysiofitness, slender you en groepszwemmen), UV-B-behandeling, spatadertherapie, cranio-sacraaltherapie, haptonomie/haptotherapie, kinesiologie en shockwave.
 • Fysiotherapie in het buitenland wordt niet vergoed.
 • Twijfel je over een vergoeding? Informeer dan bij je therapeut.

Waar kun je terecht?

In de Zorgvinder vind je een gecontracteerde therapeut bij jou in de buurt.

Met deze klachten kies je de volgende therapeuten:

 • Voor orthopedisch gerelateerde klachten is er de manueel therapeut.
 • Voor bekken-gerelateerde klachten is er de bekkenfysiotherapeut.
 • Voor lymfoedeem-gerelateerde klachten is er de oedeemtherapeut.
 • Voor psychomotore retardatie of ontwikkelingsstoornis-gerelateerde klachten is er de kinderfysiotherapeut.

Ga je naar een therapeut zonder contract met Anderzorg?

 • Je krijgt niet alle kosten vergoed als je naar een fysiotherapeut gaat die geen contract heeft met Anderzorg.
 • Je hebt alleen recht op vergoeding als de fysiotherapeut staat ingeschreven bij het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of in het register Keurmerk Fysiotherapie.
 • Je hebt alleen recht op vergoeding als de oefentherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ heeft.
 • Voor oedeemtherapie en littekentherapie kun je ook naar een huidtherapeut die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening 'Kwaliteitsgeregistreerd' heeft.

Let op: voor fysiotherapie in een WLZ-instelling (bijvoorbeeld verpleeghuis of verzorgingshuis) of poliklinisch in een ziekenhuis gelden andere tarieven.

Heb je een verwijzing nodig?

In de volgende gevallen heb je een verwijzing nodig van je huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts:

Let op:

 • Bezoek je de fysiotherapeut zonder doorverwijzing van de huisarts? En doorloop je in één afspraak de ‘screening’ en de ‘intake en onderzoek na screening’? Dan brengt de fysiotherapeut 'screening, intake en onderzoek' in rekening. In een screening inventariseert de fysiotherapeut de hulpvraag, bepaalt hij of er een indicatie is voor verder fysiotherapeutisch onderzoek en gaat hij na of er geen contra-indicaties zijn. Tijdens de intake vindt fysiotherapeutisch onderzoek plaats. De fysiotherapeut stelt een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier. Deze prestatie staat gelijk aan één behandeling.
 • Doorloop je alleen een screening en word je terugverwezen naar de huisarts, dan declareert de fysiotherapeut alleen deze screening. Ook dit staat gelijk aan één behandeling. 
 • Doorloop je de screening op een andere dag dan de 'intake en onderzoek na screening', dan tellen deze twee prestaties als twee behandelingen.
 • Ga je met een verwijzing van de huisarts naar een fysiotherapeut, dan staat je eerste bezoek gelijk aan één behandeling, namelijk een intake en onderzoek na verwijzing. De huisarts heeft namelijk al de hulpvraag vastgesteld en heeft bepaald dat er geen contra-indicaties zijn.

*De aanvullende verzekeringen Anderzorg Jong, Budget en Extra kun je niet meer afsluiten. Als je een van deze verzekeringen al eerder hebt afgesloten, geldt onderstaande vergoeding.

Heb je Anderzorg Budget, Jong of Extra afgesloten naast je Basisverzekering? Dan krijg je een vergoeding voor 6 behandelingen fysiotherapie en oefentherapie per kalenderjaar. Dit is inclusief manuele therapie. Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Praktijkvoorbeeld: fysiotherapie uit Basisverzekering en Anderzorg Extra
Joël heeft pijn in z'n been. De dokter ontdekt een chronische klacht, die is opgenomen in bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering. Joël wordt doorverwezen naar een gecontracteerde fysiotherapeut. Deze vermoedt dat er ruim 30 behandelingen nodig zijn om de pijn wat draaglijk te maken. Anderzorg Extra vergoedt de eerste 20 behandelingen. Vanaf de 21e behandeling krijgt Joël een vergoeding uit de Basisverzekering. Een eventueel nog openstaand eigen risico wordt op deze vergoeding ingehouden.

Heb je Anderzorg Budget, Jong of Extra afgesloten naast je Basisverzekering? Dan heb je recht op de volgende aanvullende dekking:

 • 16 behandelingen fysiotherapie na een ongeval
 • De eerste 20 behandelingen bij specifieke aandoeningen en klachten.

Dit maximumaantal geldt voor fysio-, oedeem- en oefentherapie, manuele therapie en bekkentherapie samen. Er geldt geen eigen risico. Ook maak je gratis gebruik van de FysioZelfCheck-app.

SamenGezond

Heb je een aanvullende verzekering bij Anderzorg en ben je deelnemer van SamenGezond? Dan kun je laten controleren hoe fit je bent. Je krijgt een speciale fitheidstest, ontwikkeld door fysiotherapeuten en TNO. Je krijgt direct je uitslag en persoonlijk advies. Nog geen deelnemer van SamenGezond? Geen probleem! Word deelnemer of lees meer informatie over SamenGezond. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op SamenGezond.nl.

Disclaimer

De informatie op deze pagina en andere vergoedingenpagina's is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van Anderzorg Basis en Anderzorg Compact. Er kunnen uitsluitingen en beperkingen gelden.

Op de website van Anderzorg maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Ga je akkoord? Dan geef je Anderzorg toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wil je dit liever niet? Dan kan je via de link “instellingen aanpassen” je voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookiepolicy.